nonlenfrdeites

Tilbodsgrunnlag – driftskontroll VA-anlegg

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune innbyr til tilbud på rammeavtale om drift, vedlikehold og utbygging/nybygging av driftskontrollanlegg for styring, automatikk, overvåking, fjernstyring
og toppsystem for VA-anleggene i kommunen.

For mer informasjon, se vedlegg:

pdf Tilbudsgrunnlag
pdf Kopi av annonse i Doffin
pdf HMS-erklæring
pdf Rammeavtalens omfang
pdf Opplisting av eksisterende anlegg
pdf Kart over kommunegrense
pdf Kart Eikerapen-Kylland
pdf Kart Kyrkjebygd
pdf Kart Ljosland
pdf Kart Lognavatn-Åknes
pdf Kart Bortelid
pdf Kommunikasjonsnett - Topologi
pdf Kyrkjebygd vannverk