Utskrift

TV-aksjonen

Ordførar ynskjer å takke alle som hjelpte til på ulike måtar og som gjorde at resultatet for Åseral blei topp.

Ser vi på dei to Agder-fylka og Telemark er Åseral på tredjeplass og vi er på andreplass i Vest-Agder.

Resultat for desse tri fylka:
1. Bykle          169,50 kr/innbyggar
2. Sirdal            98,84 kr/innbyggar
3. Åseral           97,55 kr/innbyggar
4. Vinje             94,86 kr/innbyggar

Les meir om TV-aksjonen på NRK sine sider

Utskrift

Varslingstelefon for lisensjegere

Informasjon frå Fylkesmannen:
VARSLINGSTELEFON FOR LISENSJEGERE (ULV & JERV) I REGION 1 OG ORIENTERING OM ULVEOBSERVASJON I ÅSERAL

Det pågår for tiden lisensjakt på både ulv (kvote 1 dyr) og jerv (kvote 8 dyr) i Rovviltregion 1, som Vest-Agder er en del av. Det er opprettet en varslingstelefon 51 56 89 00 hos Fylkesmannen i Rogaland, jf. nettoppslaget deres http://fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-Region-1-/ Telefonen skal holdes oppdatert når det gjelder status for fellingskvotene for ulv og jerv. Lisensjegere er forpliktet til å holde seg oppdatert på denne telefonen før jaktstart, og de anbefales å legge nummeret inn på sine telefoner.
Vi hadde i går et nettoppslag på denne saken, http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Varslingstelefon-for-lisensjegere-pa-ulv-og-jerv-i-rovviltregion-1-/ 

De fikk 14. oktober inn melding om at en antatt ulv ble fotografert på viltkamera øst og sentralt i Åseral 26. september i år. Fylkesmannen har  laget et nettoppslag om den observasjonen http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Ulv-pa-viltkamera-i-Aseral-26-September/

Utskrift

Livslyst når det røyner på

Tirsdag 21. oktober kl 17:30 begynner kurset "Livslyst når det røyner på".  Det er ennå ledige plassar. 
Siste frist for påmelding: Måndag 20. oktober innen klokka 12:00. Meld deg på til Eva via tlf/SMS eller e-post. 

livslyst plakat

Utskrift

Namn på 24 heiområde og 2 vegar i Åseral

husnummerskiltOppvekst- og kulturutvalet vedtok desse namna på 24 heimområde og 2 vegar, i møte den 07.10.2014 i sak 2014/36.
Namna refererer seg til kart datert 08.01.2014 som vart lagt ved saka. pdfKART
Vedtaket kan etter lov om stadnamn 1990-05-18-11, klagast på.
Klagen skal grunngjevast, vera skriftleg og sendast Åseral kommune innan 15.12.2014.
Merk klagen med sak: 2014/36
Vi gjer merksam på at det vil bli reist namnesak på namn 1 og 19 i denne lista.

1 Storavatnet
2 Kråkestøl
3 Dyrevatn
4 Åslandsglypan
5 Åsland heimhei
6 Forgard heimhei
7 Brelandsheiæ
8 Steintjønn
9 Vivassdalen
10 Breland vesthei
11 Skoræ
12 Ljosland vesthei
13 Ljosland heimhei
14 Ljosland nordhei
15 Finndalsheiæ
16 Geitheiæ
17 Falkefjellvegen
18 Heddersdalen
19 Prestvardheiæ
20 Vormelidalen
21 Neslandsdalen
22 Handelandsheiæ
23 Gluggvarden
24 Omestøl
25 Skipefjellet
26 Øytjønnvegen