Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Jol i Åseral

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

I desember, når Åseral førebur seg til jol, er det vel ikkje heilt feil å seie at det har vorte ein liten tradisjon å tenne grana i Austrud fredag og invitere til jolemarknad, verkstad og utstilling på Minne laurdag, før fyrste sundag i advent. I år vil eit nytt bank- og næringshus stå ferdig til jol, difor slår me saman dei to dagane og lager til eitt samla jolearrangement laurdag 3. desember.

Stand eller bagasjesal på jolemarknaden?
I år vil difor advent markeras med jolemarknad og opning av nytt næringshus i sentrum, og borneaktivitetar på Minne.

Ynskjer du å ha stand på jolemarknaden ute i sentrum, laurdag 3. desember, kl. 14:00-18:00? Me vil ha DEG som handverkar, hobbykunstnar og seljar.
Kom gjerne med bil og opne opp bagasjerommet, så får me vårt eige bagasjeromsal!

Påmelding til Tove Utengen, Åseral kommune, innan 1. november:
E-post/tlf.: / 45202748

TV-aksjonen 23. oktober: Resultat

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Totalsummen som vart innsamla under TV-aksjonen i  Åseral var kr. 97.744,-.  Bidraget pr. innbyggjar kr. 103,76. Dette er kr. 61,54 over landsgjennomsnittet på kr. 42.22.  Ein flott andreplass i Vest-Agder og 19. plass nasjonalt.Takk til alle givarar og til bøsseberarar.

TV-aksjonen 2016: sundag 23. oktober

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Fyrstkomande sundag er årets TV-aksjon. I år er aksjonen øyremerka Røde Kors SAMMEN FÅR VI HJELPEN HELT FREM. Midlar skal redde liv og gje omfattande helsehjelp til nokon av dei mest sårbare i verda - menneske ramma av krig og konflikt. Via TV-aksjonen skal meir enn to millionar menneske få livsviktig hjelp. Alle husstander i Åseral vil få besøk av ein bøsseberar mellom ca. kl. 15:30 og kl. 17:30. Hugs å ta ut kontanter og ta vel i mot bøsseberaren.

pdfSammen får vi hjelpen helt frem

Tilskot til kulturarbeid

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Tilskot til kulturarbeid

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar.
Kultur har 40.000,- til fordeling.
Eige søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. november 2016

Søknadsskjema: Kommunen si heimeside, servicekontoret
Sendes til: Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral

NB! Søknader som er poststempla etter fristen vil ikkje bli handsama