Vikariat som helsesøster i 60% stilling

Ledig vikariat som helsesøster i 60 % stilling fram til  31. august 2016 med moglegheit for fast tilsetjing.

Hovedarbeidsområdet er innan helsestasjons- og skulehelsetenesta, men helsesøster tar òg del i anna forebyggjande arbeid og miljøretta helsevern. Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.

Vi søkjer medarbeidar som har:
- Utdanning/erfaring som helsesøster
- Fagleg engasjement, er målretta og sjølvstendig
- Gode kommunikasjonsevner og er samarbeids- og løysingsorientert
- Generell god IKT-kompetanse

Vi kan tilby deg:
- Ei interessant og krevjande stilling med høve til å nytte brei fagkompetanse
- Tilrettelegging for fagleg utvikling
- Løn etter avtale og god pensjonsordning
- Hjelp til å skaffa bustad og eventuelt barnehageplass ved behov

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til einingsleiar Laila Ljosland, tlf 413 22 847, laila.

Tilsetting
Stillinga er eit vikariat fram til 31. august 2016, med mogelegheit for fast tilsetjing. Tilsettinga skjer i samsvar med lovar, reglar og avtaleverk. Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar. Den som blir tilsett, må leggja fram tilfredsstillande politiattest.

Søknad
Søknad og CV kan ein berre senda via elektronisk søknadsskjema. 
Dersom søkar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til utfylling av søknaden, kan ein venda seg til Åseral servicekontor (tlf 38 28 58 00).

Søknadsfrist: 12. september 2015

SØK HER

Nytt nasjonalt legevaktnummer!

sommer bygdaInformasjon til kommunens innbyggjarar om innføring av nytt nasjonalt legevaktnummer frå 1.9.2015

Nummeret er: 116117

Frå 1.september 2015 blir det sekssifra telefonnummeret 116117 (uttales:
hundreogseksten-hundreogsytten) landsdekkande legevaktnummer.
Det betyr at du uavhengig av kor du oppheld deg, og uansett tid på døgnet, vil
kome fram til legevaktssentralen der du er, når du ringer nummeret.

116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke.

Legevakta skal bare nyttast til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan utførast av eigen fastlege. Når hjelpa hastar vil prioriteringa vere som tidlegare:

  • Fastlegen din i åpningstiden kl. 08.00 – 15.00 alle hverdager
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengelig, og hjelpa ikkje kan vente (for innbyggjarar i Åseral kommune gjeld det kvardagar frå kl. 15.00 – 08.00 og i helger og høytider slik som før)
  • 113 når det er akutt og står om liv