Utskrift

Rypejakta er i gong

Rypejakta er i gong! Hovudinntrykket etter taksering av fire områdar i Agder er at rypebestanden etter fleire dårlige år er betre, slik at mange jegerar kan gå ein fin haust i møte. Likevel oppfordrer me jegerane til å spare stamfuglen.

 

Les meir på fylkesmannen si heimeside

Utskrift

Informasjonmøte om den nye forvaltningsplanen for SVR 24. september

I veke 38-39 vert det orienteringsmøte i alle fire kommunane i Vest-Agder om høyringsutkastet til ny forvaltingsplan for SVR. Alf Odden som er tilsett på Suldalskontoret til SVR og som har ført planen i pennen, vil orientere om høyringsutkastet på møta.

• Ope kontor på kommunehuset i nokre timar slik at folk kan stikke inn for individuelle samtalar ( kl. 13.00-16.00).
• Ope informasjonsmøte på kveldstid (19.30-21.30).

• 17.september- Kvinesdal kommune
• 18.september- Sirdal kommune
• 24.september- Åseral kommune
• 25.september- Hægebostad

 

Utskrift

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og Villreinnemnda for Setesdalsområdet arrangerer tysdag 23. september seminar i Åseral om dei komande revisjonane av konsesjonsvilkåra for kraftprodusentane i regionen vår.

Innleiarar på seminaret er mellom anna Jan Sørensen frå NVE, Olav Strand frå NINA og Gaute Tjørho,  direktør i Sira Kvina Kraftselskap.

pdfDetaljert seminarprogram