Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Reguleringsplan for fv. 352 på Ljosland

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Det blir ny synfaring i samband med utarbeiding av reguleringsplan langs fylkesveg 352 frå Nedregardsbrua til Øvregardsbrua:

Onsdag 24. august klokka 16:00 (oppmøte i krysset ved Nedregardsbrua)

Det vil bli vist forslag til vegline med fortau samt avkjørslar til hytter langs vegen.
Foreløpig utkast til reguleringsplan ser du her:

pdfReguleringsplan_Ljosland.pdf

Avlyst tur til Lordehytta

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Planlagt tur til Lordehytta sundag 21. august er AVLYST på grunn av dårlege vèrutsikter. Neste år er det 105 års jubileum og og vèret er toleg så sjåast me då.

Pårørendeskule 2016

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Når og hvor holdes kurset?
Kursdatoer: 12.,17., 26. okt. og 2. nov.
Kl 18:00 - 21:00.
Sted: Byremo ungdomsskole

Hva er pårørendeskolen?
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler
får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie.
Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?
Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer:
1. Demenssykdommene, sykdomslære og utfordrende adferd
2. Taps-/sorgreaksjoner • Stress/mestring • Holdninger
3. Sosiale aktiviteter vi kan gjøre sammen • Hvordan er det å være nær pårørende til personer med demens
4. Lovverket • Tilbud i kommunene • Veien videre • Hjelpemidler

Praktiske opplysninger
Servering av mat og kaffi. Kurset er gratis.
Påmelding innen 23. september.

For mer informasjon:
Åseral: Elin Reiersdal / Allis Austegard - Omsorgskontoret tlf 38 28 59 20

Les mer i brosjyren: 
pdfpaarorende_brosj_070716.pdf

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fiskland

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Hovudutval for drift og utvikling vedtok i møte den 1. juni (sak 16/25) å legge ut detaljreguleringsplan for Fiskland til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovas §12 – 11.

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for eit bustadfelt med inntil 8 bustader, atkomstveg, leikeplass og badeplass.

Frist for innspel er sett til 15.september.

Merknader/innspel kan sendast til

Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral.

eller på e-post til

pdfPlanbeskrivelse - Fiskland.pdf

pdfPlanbestemmelser_-_Fiskland.pdf

pdfPlankart_-_Fiskland.pdf

pdfProtokoll_HDU_01.06.16.pdf