Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Gratis skattekurs for nye næringsdrivende

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

 Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende også i 2017 

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. 

Varighet er 4 timer som gjennomføres enten på kvelds- eller dagtid. Merk at det er separate kurs for de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS). 

Kursene kjøres i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Bø i Telemark. 

Sted/dato og mulighet for påmelding finner dere her: www.skatteetaten.no/kurs

Drømmestipendet 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

DRØMMESTIPENDET 2017

Det nå mulig å søke om drømmestipendet med søknadsfrist 17.februar. 2017

– Hvem kan søke?
I 2017 må en være født tidligst i 1997 og senest i 2004 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

– Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?
Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.
Telefon 38 34 91 12
Mobil 97 57 92 08
epost

 

Les mer om drømmestipendet på http://www.drommestipendet.no/vil-du-soke/

Forebygging av vold i nære relasjoner

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Informasjon til Veileder

Vold i nære relasjoner utøves ofte i hjemmet der en skulle forvente å være trygg!
Vi vet også at vold utøves i alle samfunnslag og vi vet at konsekvensene kan være katastrofale for dem som blir utsatt for/ eller er vitne til vold.

Viste du at det i våre 5 kommuner i Lindesnesregionen er det anslagsvis:
ü  over 400 barn fra 0-18 år som har vært utsatt for / eller blir utsatt for grov vold fra sine foreldre
ü  mellom 600- 700 kvinner (20 -54 år) som opplever/ eller har opplevd grov vold fra sin partner  
ü  ca 200 personer over 65 år som har vært utsatt for/ eller blir utsatt for vold
ü  mellom 1273 -3820 personer har (som barn eller ungdom) vært / eller blir utsatt for seksuelle overgrep.

Undersøkelser viser og at ca 28% av befolkningens funksjonshemmede har vært utsatt for overgrep.

Fra 2000 - 2007 ble 74 kvinner drept i Norge av sin tidligere eller daværende samlivspartner.

 

En dag kan noen trenge at akkurat du ser. 
Enten du er en nabo, en venn, en kollega, et familiemedlem eller offentlig ansatt har vi alle et ansvar og en plikt for å varsle hvis vi mistenker at noen blir utsatt for vold. Fordi vi vet at taushet kan ta liv.
Vår nye regionale veileder vil gi deg litt kunnskap om vold, hva du skal gjøre, og hvem du kan kontakte hvis du er bekymret. Husk at å melde ifra er ikke å sladre, men å bry seg!

 

 pdfVeileder: Forebygging av vold i nære relasjoner

 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold_i_familien/
http://www.taushettarliv.no/statistikk.html
http://www.krisesenter.com/
https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/fakta-om-overgrep#2

 

 

Frikort

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
  • enkelte former for tannbehandling
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus- Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
  • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortingetved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
  • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

Kriseteam

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

KRISELEIING

Namn

Tittel / rolle

Tlf. 

Kjell Gunnar Olsen

Rådmann

402 18 502

Oddmund Ljosland

Ordførar og pressetalsmann

474 69 292

Odd Helge Liestøl

Koordinator for kriseleiing
og pressekontakt

918 68 502

Astrid Marie Engeli

Kommunalsjef DRU

476 58 969

Dagne Ropstad

Kommunalsjef LEV

928 89 280

Ann-Margret Haaland

Kommuneoverlege

952 45 089/
38 28 05 80

KRISETEAM

Namn

Tittel / rolle

Tlf. 

Grete Bortelid

Leiar for kriseteam/
psykiatrisk sjukepleiar

905 01 335

Kristine Tøsse

Sjukepleiar Helsestasjon

941 65 945(Arb)
951 97 221(Priv)

Synnøve Åsland

Sjukepleiar

957 39 199

Ann-Margret Haaland

Kommuneoverlege

952 45 089/
38 28 05 80

Geir Ola Tveit

Prest

958 08 836

Beredskapstelefon,

vakthavande prest utanom kontortid

38 26 18 11