Forslag til endring av minstearealet i Åseral kommune hjorteviltforvaltning - høring

Næringsutvalet i Åseral har vedtatt at det skal sendast ut på høyring forslag om endring av minsteareal for elg i Åseral kommune.

elgfallI samband med utarbeiding av kommunale mål for hjorteviltforvaltninga er det naturleg å sjå dette i ein samanheng med fastsetting av minsteareal. Det er føreslege ei auke i areal frå 2000 daa til 5 000 daa for heile kommunen. Dette vert gjort gjeldande fra årets jaktsesong. Etter § 5 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av mars 2002, er det kommunen som fastsett minstearealet for elg gjennom forskrift .

Eventuell uttalelse sendes skriftleg til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral eller innen 10.mars 2015

pdfHøringsbrev minsteareal

pdfKart over viltlaga

Kulturskolen

Kultur musikk UKMDEN INTERKOMMUNALE KULTURSKOLEN I AUDNEDAL, ÅSERAL OG HÆGEBOSTAD (IK-SKOLEN)
Tiden er inne for søknad til skoleåret 2015/2016

NB! Det er kun nye elever som trenger å søke.

De som allerede er elever i kulturskolen får i utgangspunktet beholde plassen sin videre til neste skoleår uten å søke på nytt. Vil du si fra deg plassen må du melde deg ut Skriftlig innen 1. april 2015. Dette er for å unngå egenbetaling og for at andre elever kan få din plass i stedet.

Det tas forbehold om nedskjæringer eller endringer som gjør det nødvendig å «si opp» elever.
Forutsetningen for at det blir gitt undervisning på aktiviteten er 4 elever, samt at en klarer å skaffe kvalifisert lærer.
Tilbud: drama/revy-teater, piano, keyboard, kirkeorgel, gitar, bass, trommer, band, komponering/låtskriving, tegning/maling.

SØKNADSFRISTEN ER SATT TIL 1. APRIL 2015 FOR NYE ELEVER

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på kulturskolens hjemmeside: www.ikskolen.no
For spørsmål ta kontakt med rektor Kjell Gierstae: 38 34 91 12 eller mobil 97 57 92 08

Ungdomens kulturmønstring 2015

ukm logo 2015I kveld, fredag 13. februar brakar det laus på Konsmo!
134 ungdomar er påmeldt til årets UKM for Audnedal, Åseral og Hægebostad. Innslaga er fordelt på kunst, musikk, film og som arrangør.
I tillegg er 10. klasse ved Byremo Ungdomsskole er i sving med kiosk, parkering og praktiske gjeremål.
Ljos og lyd tek Musikkverkstedet på Byremo seg av.

Dørene opnar kl. 18:00, det vil då vere mogleg å sjå utstillinga samt handle i kiosken. Sjølve førestillinga startar kl. 19:00.

Pris: Born kr. 50,- Vaksen kr. 100,- Familie 200,-.

Vonar mange tek turen til Flerbrukshallen i Konsmo denne kvelden. 

Velkomen!

 

Velkommen!