nonlenfrdeites

Kartlegging og verdisetting av friluftsliv – utsett høyringsfrist

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune hadde eit informasjonsmøte måndag 9. oktober vedkomande kartleggingsarbeidet og forslag til temakart som har vore til høyring. Det var mange som møtte og engasjementet var stort rundt denne kartlegginga. På møtet vart det bestemt at høyringsfristen blir utsett. No har administrasjonen saman med ordførar blitt einige om at ny høyringsfrist blir 15. mars 2018. Ordførar vil kalle inn til eit nytt infomøte i god tid før høyringsfristen.

Merknader eller innspel sendast skriftleg til

Lenke til høyringsforslaget/temakartet finn du her:

http://vaf.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=9d62f9e99378486390558bb3f31f1726

Dersom du har spørsmål eller ynskjer å sjå på dette saman med sakshandsamar er det fint om du tek kontakt med Randi Byremo på tlf. 958 45 100.

Melding frå Mattilsynet

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Til informasjon:
Det er påvist harepest, Francisella tularensis, på harer som Mattilsynet sendte til analyse forrige uke. Obduksjonen ble utført ved veterinærinstituttet avdeling Oslo. Vi mottok muntlig tilbakemelding om positive prøvesvar i dag.
Funnsted for kadaver var i nærheten av Bringsvær leirskole (Vennesla kommune) og i Finsland (Songdalen). 

Merk:
-Unngå usikre drikkevannskilder
-Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere
-Unngå å bli slikket av hunder eller katter som kan ha vært i kontakt med døde eller syke dyr.


Informasjon om harepest, veterinærinstituttet:
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi

Informasjon fra folkehelseinstituttet:
https://nhi.no/livsstil/reise/harepest-tularemi/

Dette er det vi har på Mattilsynets nettsider:
http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/smittestoffer/unngaa_aa_faa_harepset

Nyhetsoppslag:
https://www.nrk.no/buskerud/smagnagerar-og-harepestutbrudd-i-sor-norge-1.13740925

Inn på tunet-konferanse 31.10 - 1.11 - Kristiansand

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Denne regionale konferansen blir samkjørt med Nordisk forskersamling innen området grønn omsorg og naturbaserte intervensjoner.

Tema
• Hvordan kan naturopplevelser og kontakt med planter og dyr og gi bedre livskvalitet til ulike brukergrupper?
• Tilbud til personer med demens.
• Frafallsproblematikk og aktuelle tiltak for utsatte barn og unge.

Last ned hele programmet her.

 

Påmeldingsfrist: 25. oktober.

Stand på årets jolemarknad i Austrud?

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Årets jolegateopning i Austrud blir fredag 24. november kl. 16:00-19:00. 

Har du produkt, kunst eller anna du ynskjer å selje den ettermiddagen?

Du må sjølv sørge for:

- Skjøteledning om du treng straum - samt melde ifrå om straumbehov
- Bord og lys/lampe

Påmelding innan fredag 3. november til kulturkontoret ved Tove Utengen på tlf/e-post 45202748/

 

TV aksjonen 2017 / lokalt engasjement

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

 

Servicekontoret har avvikla auksjonen på facebook som har pågått sidan torsdag samt føreteke trekning på loddbøkene.

5 verpehøner av typen Hvite Italiennere skal på langtur. Dei melder flytting til Sirdal, lukkelege eigarar er Frank Haughom og Morten Klungeland. (Kr. 1000,-).

Langhelg i Korshamn rorbuer vart solgt til Ingunn Kile (Kr. 1000,-).

Hopping i Trollbakken på Evje (med utstyr og instruktør) vart solgt til Øystein Aas (kr. 500,-)

Me vil nytta høvet til å takka for alle positive attendemeldingar og glade loddkjøparar, og ikkje minst givarar til arrangementet!

Totalbeløpet, kr. 26.830,- er overført til Unicef, TV-aksjonen 2017 og i skrivande stund utgjer dette at Åseral kommune rangeres som nr. 3 på nasjonalt plan pr. innbyggjar.

pdfTrekningsliste.pdf