Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Legevakt: nytt telefonnummer

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Nytt telefonnummer til legevakten for kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal:

116117

Nummeret er et nasjonalt legevakt-nummer som gir deg kontakt med nærmeste legevakt, uansett hvor i landet du befinner deg.

Trenger du kontakt med legevakten i Lindesnesregionen og befinner deg utenfor vårt distrikt, kan du ringe nytt direktenummer: 38 27 26 10

SMIL – spesielle miljøtiltak i landbruket – søknadsomgong 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Frå 2016 er det endringar i SMIL-ordninga. Det kan nå også gis tilskot til eiger av landbrukseigedom dersom det foregår en tilskuddsberettiga produksjon på landbrukseigendomen det søkes SMIL-tilskudd for. Forskrifta vil bli justert i henhold til dette.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv her:
 
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=smil&servicekey=

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Desse kan du lese her:
pdfSMIL_strategi.pdf
pdfSMIL_retningslinjer.pdf

Når det gjeld verna bygningar så skal ein søkje gjennom Kulturminnefondet:
http://kulturminnefondet.no/soknad/

Frist for søknad er 1.november for begge ordningane.

Informasjonsmøte om produksjonstilskudd og gjødselplan i Vest-Agder

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Møtene vil omhandle krav til produksjonstilskudd og ekstra fokus på gjødselplan.
For vår region vil det bli møte på
Byremo videregående skole tirsdag den 11.oktober kl 19.00

Program
- Velkommen v/ lokal jordbrukssjef
- Viktig om produksjonstilskudd v/ Anne Kari Birkeland, Fylkesmannen
- Krav til gjøslingsplan v/ Ole Steffen Gusdal, Fylkesmannen
- Nytten av gjødslingsplanen, nødvendige opplysninger og utarbeiding av gjødslingsplanen
- v/ Josefa Andreassen Torp, NLR-Agder
- Info. om gårdskart, gjødsling av beite - kommunene

Kaffe og matbit.

Passer ikke datoen – så er det anledning til å møte i en annen region – her er møtedatoer:
Kvinesdal, kulturhuset 22. sept. Kl. 1900
Øyslebø, Marnardal ungdomsskole Aulaen 27. sept. Kl. 1900
Lyngdal, Lyngdal Næringshage 06. okt. Kl. 1900
Søgne gamle prestegård 10. okt. Kl. 1900

For mer informasjon kontakt din lokale næringskonsulent Ingunn Kile, 94 52 98 91, Josefa Andreassen Torp eller Ole Steffen Gusdal .
Alle er hjertelig velkommen!

 

Fra 2017 vil det bli et nytt system for søknad om produksjonstilskudd – informasjon om dette finner du her: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017

Arr: Norsk Landbruksrådgivning Agder, kommunene i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Program for Bygdekinoen fredag 23.09.16

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Fredag 23.09.16 kjem desse filmane på programmet til Bygdekinoen i Åseral:

Kl. 17:00 Gilberts grusomme hevn
Aldersgrense 6 år - 1 time 30 min - 80kr

Kl. 19:00 Kongens nei
Aldersgrense 9 år - 2 timer 13 min - 100kr

Meir informasjon om filmane finn du her!

 

 

Gratis Hip-hop kurs for deg mellom 13-19 år

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Er du mellom 13-19 år, og har lyst til å lære deg å danse Hip-hop? 

MERK endra dato: Fredag og laurdag 14-15. oktober kan DU delta på kurs med instruktør og dansar Irlin Finsådal på ungdomsklubben i Marnardal (HUK).

Påmelding til: eller innan fredag 30. september. 

 Meir info finn du her!