Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Teater- og revygrupper - sjå her!

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

GRATIS KURS DER DU ER – FRILYNT NORGE SPANDERER
Frilynt Norge presenterer et historisk kursløft for hele landet. Med gratis kurs hjemme hos tilsluttede teatergrupper og revylag året rundt, vil vi gi påfyll og inspirasjon til de fantastiske menneskene som står på for et levende amatørteater- og revymiljø både for barn, ungdom og voksne. Vi låner rett og slett bort teaterfolka våre.

Frilynt Norge er landets største teaterorganisasjon. Rundt 180 teatergrupper, revylag og skolerevyer med 13.000 medlemmer er tilsluttet teaterfelleskapet hos oss.

Gratis kurs i teatersminke
Gratis skrivekurs i revy
Gratis kurs i PR og markedsføring
Gratis kurs i produksjonsledelse
Gratis kurs i økonomistyring i laget
Gratis kurs i scenografi
Gratis kurs: Bli et folketeater


LES MER HER: http://frilynt.no/lan-teaterfolka-vare-frilynt-spanderer/

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4  varslar Åseral kommune oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale. Avtalen er knytt til del av reguleringsplan for Langatjønn-Hesthei planID 1026-19970016, del av gnr./bnr. 13/17, 13/3, 13/2, 9/5 og 9/3  i Åseral kommune. Formålet med avtalen er gjennomføring av reguleringsplanen, ved å legge til rette for  offentleg vatn og avløp i området.

Merknadar til varsel om oppstart om utbyggingsavtale sendast til:
Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral, eller på e-post:

Frist: 10. mai 2016

pdfKart_oppstart_UA.pdf

Onsdag 27. april - Temakveld: Å koma som ny til Åseral

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

 

 

 

Onsdag 27. april kl. 18:00 inviterer Minne til temakveld om innvandring og integrering.

I løpet av kvelden skal vi søkja å få svar på korleis det kan vera å koma som ny og fremmed til ei lita bygd som Åseral.

 Program:

18:00 Kvelden opnar
Åseral kommune: Eit møte med Åseral
Åseral Frivilligsentral
Oddmund Ljosland (SP): «Integrering i praksis»
Espen Øyulvstad (Ap): «Flyktningar kryssar våre spor»

Pause – på menyen: Kenyansk samosa og vårrullar frå Myanmar - Hugs kontantar

20:00: Filmframsyning: Dokumentaren «De andre» av Margreth Olin

Bornas bibliotekdag - MÅHA feirar verdas bokdag laurdag 23. april

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering


Verdas bok- og opphavsrettdag er ein FN initiert markering og feirast verda over 23. april. Målet er å markere bokas rolle i samfunnet, boka som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfald, for utdanning og for kommunikasjon. MÅHA blir med på feiringa og held laurdagsopent med aktivitetar for borna.Program:

Åseral
Gamle gymsal, Fleirbrukshallen kl. 11:00-14:00
Aktivitetar med Vitensenteret Sørlandet. Vil du lære å lage ditt eiga slim?
Det blir vitskapelege miniinstallasjonar, praktiske oppgåver og utfordringar som borna kan jobba med på eiga hand.

-Musikkinnslag av Kulturskulen

Audnedal og Hægebostad
Biblioteka i Eiken og Byremo kl. 11:00-14:00

Ivar Skippervold kjem med sitt «Shippershow». Han er ein norsk musikar, barnebokforfattar, underhaldningsartist, har lærerskoleutdanning samt studert teologi, musikk og sosiologi. Han blir gjerne omtalt som kirkemusikken sin Thorbjørn Egner.

– Musikkinnslag av Kulturskulen

 

 

Bålreglene er endret

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Pressemelding fra Norsk brannvernforening: Bålreglene er endret

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

-Vi synes det er bra at myndighetene har videreført bålforbudet mellom 15. april og 15. september. De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

-Forbud eller ikke. Det gjelder å bruke hue om vi skal unngå situasjoner hvor naturen står i lys lue, poengterer Kalheim.

Mens det i Nord-Norge fortsatt er vinterlige forhold med snø mange steder, er vegetasjonen i ferd med å tørke opp etter vinteren i Sør-Norge.

-Det skal ikke så mange dager med tørt og varmt vær, før faren for gress- og lyngbranner vil øke betydelig i deler av Sør-Norge. Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en liten glo starte en brann, understreker Kalheim.

Med henvisning til regelverket finner han grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

-Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter, fremholder Kalheim.