nonlenfrdeites

Kartlegging og verdisetting av friluftsliv – utsett høyringsfrist

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune hadde eit informasjonsmøte måndag 9. oktober vedkomande kartleggingsarbeidet og forslag til temakart som har vore til høyring. Det var mange som møtte og engasjementet var stort rundt denne kartlegginga. På møtet vart det bestemt at høyringsfristen blir utsett. No har administrasjonen saman med ordførar blitt einige om at ny høyringsfrist blir 15. mars 2018. Ordførar vil kalle inn til eit nytt infomøte i god tid før høyringsfristen.

Merknader eller innspel sendast skriftleg til

Lenke til høyringsforslaget/temakartet finn du her:

http://vaf.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=9d62f9e99378486390558bb3f31f1726

Dersom du har spørsmål eller ynskjer å sjå på dette saman med sakshandsamar er det fint om du tek kontakt med Randi Byremo på tlf. 958 45 100.

Offentleg ettersyn - Økonomiplan og budsjett 2018-2021

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Her følgjer rådmannen sitt forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Prisliste ligg og ved. 
Planen vert handsama i alle utvala. Samla framstilling av desse protokollane ligg ved. 
Saka vert endeleg handsama i kommunestyret 14. desember. 

pdfKommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2018-2021
pdfPrisliste 2018_oppdatert 28.11.2017
pdfProtokollar samtlege utval_samla framstilling

 

Ønsker du å bli snus- eller røykfri?

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

­I februar og mars arrangeres det snus- og røykesluttkurs for alle i Lindesnesregionen. Kurset holdes på Kulturtorvet på Vigeland og består av fem samlinger.
Det kan være lettere å slutte med røyk og snus sammen med andre. Felleskapet i ei gruppe kan motivere og gi ekstra styrke i slutteprosessen, sier Anette Strandmyr Fidje, som er kursleder, sammen med Mailinn Syvertsen.
Hun forteller at det er 40 prosent større sjanse for å bli tobakksfri for de som får veiledning i gruppe og behandling med medikamenter.
Vi kommer til å jobbe med å forberede deltakerne på de utfordringene som vil komme når de slutter med tobakk og med å bryte mønstre og vaner. For eksempel å ikke røyke på samme tidspunkt som vanlig. Det blir mye fokus på motivasjon for å slutte, sier Fidje.

De to første kursøktene brukes til å forberede snus- og røykeslutt. Den tredje kursdagen er sluttedagen og de to siste samlingene blir brukt til å opprettholde motivasjonen til å være snus- og røykfri.
Hva må til å slutte å røyke eller snuse?
- Det varierer veldig fra person til person. Noen er veldig plaget av abstinenser når de kutter ut nikotinen. For andre er det vanskeligst å endre vaner og rutiner. Vi har mye fokus på fordelene ved å slutte med tobakk.

Tidspunkt, sted og pris:
5 samlinger på ca. 2 timer
Torsdag: 8.feb, 15.feb, 22.feb, 1.mars og 22.mars
Kl. 18:00 – 20:00
Sted: Kafeen på kulturtorvet på Vigeland
Pris: 250 kroner
Målgruppe: voksne

Kontakt Anette Strandmyr Fidje for mer informasjon eller påmelding:
Epost: , tlf. 400 16 589.
Her finner du nyttige tips på nett: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt
Kursarrangør
: Frisklivssentralen i Lindesnes kommune i samarbeid med de andre kommunene i Lidesnesregionen.
Lenke til frisklivssentralen:
http://frisklivsportalen.no/lindesnes/