Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Åseral bibliotek stenger for sommaren

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral bibliotek held stengt i 5 veker i sommar, frå og med måndag 4. juli. Biblioteket opnar att måndag 8. august.

Hugs at du kan låne e-bøker heile sommaren igjennom på www.bibliotek24.noMe har og lesebrett til utlån. Dei er umåteleg praktiske å ha med på summarreisa. Dei krev liten plass, har ljos og rommar nesten ubegrensa med bøker på ei gong. Hugs straum og tilgang til PC.

Ta turen innom oss før me stenger.

Med ynskje om ei varm, god og innhaldsrik sommar!

 

 

 

Fjellhagens dag sundag 26. juni

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Sundag 26. juni inviterer Fylkeskultursjefen i Vest-Agder og Agder naturmuseum og botaniske hage til Fjellhagens dag på Ljosland.

Program:
Gudsteneste i Ljosland kapell kl. 11:00

Folkesong i Vest-Agder: Konsert med Ragnhild Furholt (song), Anders Røine (langeleik, gitar, munnharpe) og Elisabeth Vatn (trøorgel, sekkepipe, klarinett).

Forfattar Paal-Helge Haugen framfører Verbarium

Skulptur-utstilling av Barbro Raen Thomassen, "Det vi kaller bær", skulpturar hogd i stein.

Omvising i Fjellhagen.

 

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2016.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

Vi ønskjer å nå fleire
Det er også en del enkeltståande lag og organisasjonar som ikkje søkjer, for eksempel organisasjonar som driv frivillig arbeid innanfor innvandrargrupper og andre lokale foreiningar. Vi prøver difor å nå ut til desse gjennom kommunane og fylkeskommunane, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjonar i din kommune/distrikt.

De kan lese meir om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettsidene våre www.lottstift.no. Her finn du også søknadsskjema. Dersom de lurer på noko, ta kontakt med oss på e-post eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltståande søkjarar er det minstegrenser. Etter den forenkla søknadsmodellen er minstegrensa 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensa etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i meirverdikostnader som det kan søkast kompensasjon for. Underledd treng ikkje å ta omsyn til minstegrensene fordi dei er med i søknaden frå sentralleddet.

Søknadsfristar
Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2016.
Sentralledd har eigne fristar for rapportering frå underledda sine. Sjå den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærare informasjon.

Internasjonal matfestival i Austrudstunet

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Laurdag 9. juli blir det igjen matfest i Austrudstunet, med norsk og internasjonal mat. Me lovar eit rikhaldig program heile dagen, frå kl. 12:00 og til midnatt.

Dagtid kl. 12:00-17:00:
Bornas kokkeskule: Lag mat med proffe kokkar
Konsert: Russisk balalaika med Novgorod Mosaic frå den gamle vikingbyen Novgorod
Sjongleringskurs: med kokkeklovnen Darina.
Minne: Her kan du vitja Bygdeutstillinga kl. 12:00-17:00. Og hugs bornas dag sundagen.
Aktivitetar og leik med Frivilligsentralen

Festivaltilbod hjå:
Lordestova: Kjøtkaker 149,- tacobord 149,- og Coop.

Kveldstid kl. 18:30-24:00:
Lavvofest: Ljoslandshytta inviterer til fest i lavvoene med Chilie con carne og konsert med Andy the Candy og Ole Johanns Duo. Billettinfo på www.ljoslandshytta.no

Heile programmet finn du her!