nonlenfrdeites

STILLING LEDIG: 50 % prosjektstilling FLiR

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Utlysing 50 % prosjektstilling FLiR – Friluftsrådet for Lindesnesregionen
fram til 1. september med mogeleg forlenging

FLiR er et regionalt samarbeid omkring friluftsliv i Lindesnesregionen. Samarbeidet består av kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og Åseral. Åseral er vertskommune for samarbeidet. Friluftsrådet arbeider med ulike oppgaver knyttet til friluftsliv i regionen. Oppgavene er varierte og strekker seg fra prosjektaktivitet og folkehelsetiltak, drift/vedlikeholdskoordinering av løyper og anlegg, arbeid med ulike planer og aktivitetsanlegg, til drift av digitale plattformer og turportaler.

Friluftsrådet er i 2018 involvert i mange spennende prosjekter og har i den forbindelse behov for flere medarbeidere knyttet til blant annet:
• Revidering av regionalt turkart
• Oppfølging TellToppTur-prosjekt
• Oppfølging digitalt turregistreringssystem

Søknadsfrist: 19. februar 2018

Kompetanseønsker
• Utdanning innen idrett, friluftsliv og folkehelse eller relevant praktisk arbeidserfaring.
• Kjennskap til og erfaring med digitale kartverktøy
Det er en stor fordel om personen har faglig bakgrunn eller erfaring knyttet til fagområdene, men ikke avgjørende.

Personlige egenskaper
• Denne stillingen passer for en aktiv, sosial og omgjengelig person som trives sammen med andre mennesker og liker å være ute i naturen i all slags vær.
• Du kan arbeide selvstendig, behersker IKT og er god både på skriftlig og muntlig fremstilling.
• Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
• Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid.
• Du har sertifikat og disponerer egen bli.

Vi tilbyr
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
• Et lite, men kreativt, humørfylt og aktivt arbeidsmiljø.
• Lønn etter avtale.

Andre opplysninger
• Prosjektstilling:. 01.03.18 – 31.08.18.
• Primært arbeid på dagtid, noe kveld og helg.

Arbeidssted
• Åseral kommune

Kontakt:
Søknad skal leveres på elektronisk søknadsskjema.
Har du spørsmål? Kontakt daglig leder Randi Byremo på telefon 958 45 100.

Søknadsfrist 19. februar

SØK HER