nonlenfrdeites

Stilling ledig: Sjukepleiar 55% - fast

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Eining for pleie- rehabilitering og omsorg søkjer etter:
55% fast stilling som sjukepleiar

Stillinga har 3-delt turnus med helgearbeid.

Kvalifikasjonar:
• norsk autorisasjon som sjukepleiar
• gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg

Vi ønskjer ein sjukepleiar som:

• stiller krav til eigne faglege ferdigheter
• som med engasjement og gode haldningar bidreg på ein positiv måte i arbeidsmiljøet
• er sjølvstendig, løysingsorientert, fleksibel og motivert.
• taklar omstillingar og har gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt særskilt

• Den som blir tilsett må ha førarkort.
• Heimevakter kan påreknast.

Vi kan tilby:

• ei interessant og krevjande stilling med høve til å ta i bruk brei fagkompetanse i eit fagmiljø under utvikling
• tilrettelegging for vidareutdanning og fagleg oppdatering
• eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
• fleksibel arbeidstid
• løn etter avtale og god pensjonsordning

Intervju:
Søkar må vere førebudd på å stille til intervju på kort varsel.
Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege sjølv om søkar har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jamfør Offentleglova § 25.

Tilsetjing:
Tilsettinga skjer i samsvar til gjeldande lover, reglar og avtaleverk. Løn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Har du behov for ein stad å bu, barnehageplass eller andre ting, er vi førebudd til å hjelpe deg. Flyttegodtgjersle etter gjeldande reglement.

Kontakt:
Spørsmål kan rettast til einingsleiar Britt Enny Haugland tlf. 977 94 602.
Søknad skal skrivast på elektronisk søknadsskjema.
ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist: 30.06.2017