nonlenfrdeites

Stilling ledig: Kokk/kjøkkensjef på Åseralsheimen, 100 % - fast

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Stillinga er ledig frå 01.09.2017 og har nå turnus med arbeid kvar 3 helg.

Arbeidsoppgåver:
* Fagansvar på kjøkkenet
* Tilbereding mat for brukara og andre
* Varebestilling.
* Andre oppgåver etter avtale med einingsleiar

Faglege kvalifikasjonar:
* Fagbrev institusjonskokk

Ønskjelege kvalifikasjonar:
* Evne til å kombinere faglege kunnskapar med heilskapleg tenking
* Fleksibel og evne til å tenke nytt
* Effektiv, evne til sjølvstendig arbeid, utadvendt og samarbeidsviljug
* Kompetanse og røynsle utover dette, samt personlege eigenskapar, vert vektlagt

Ved omrokkering ved evt. intern tilsetjing kan det bli ledig mindre stillingsheimlar som kokk.
Den som blir tilsett må ha førarkort.

Vi kan tilby:

• ei interessant og krevjande stilling med høve til å ta i bruk brei fagkompetanse i eit fagmiljø under utvikling
• tilrettelegging for vidareutdanning og fagleg oppdatering
• eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
• fleksibel arbeidstid
• løn etter avtale og god pensjonsordning

Intervju:
Søkar må vere førebudd på å stille til intervju på kort varsel.
Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege sjølv om søkar har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jamfør Offentleglova § 25.

Tilsetjing:
Tilsettinga skjer i samsvar til gjeldande lover, reglar og avtaleverk. Løn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Har du behov for ein stad å bu, barnehageplass eller andre ting, er vi førebudd til å hjelpe deg. Flyttegodtgjersle etter gjeldande reglement.

Kontakt:
Spørsmål kan rettast til einingsleiar Britt Enny Haugland tlf. 977 94 602.
Søknad skal skrivast på elektronisk søknadsskjema.
ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist: 30.06.2017