Kommunelogo

Ledig helgestillingar - vikariat

profilelement 3Eining for pleie- rehabilitering og omsorg  søkjer etter vikarar til:

Hjelpepleiar/helsefagarbeidar ca 33%
Svangerskapsvikariat helger, 2 (nattevaktshelger), og ei helg, kveld/dag på 6 veker  
Ledig frå snarast og fram til 10.04.16. (Ved intern omdisponering, kan vakttype og stillingsprosent bli endra). Det er mulighet for å søkje på delar av stillinga.

Sjukepleiar/sjukepleiarstudent ca 26% 
Svangerskapsvikariat, for tida 3 nattevakter pr. helg, ledig frå snarast.

Vi søkjer personar som:
- Har godkjent utdanning: sjukepleiar/sjukepleiarstudent -  omsorg/helsefagarbeidar
- Har gode samarbeidsevner
- Er fleksibel
- Kan arbeida sjølvstendig
- Beherskar data (kommunen har elektronisk dokumentasjonssystem)

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår med lønn iht hovedtariffavtalen.

Nærare opplysningar om stillingane kan ein få hos einingsleiar Britt Enny Haugland
, eller på tlf. 38 28 59 20/977 94 602

Søk her: elektronisk søknadsskjema

 Søknadsfrist: 31.07.15

Sommarjobb i Åseral kommune for "garantiungdom" 2015

profilelement 2Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2015 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på desse plassane: Eining for drift- og vedlikehald, eining for reinhald, Åseralsheimen, Åseral barnehage og Minne Kultursenter.

Det private næringsliv blir òg oppmoda til å ta del i sommarjobbordninga. Verksemdene vil få eit tilskot for å ha ungdom i arbeid, så vis initiativ og spør/søk etter sommarjobb. (Du kan ikkje ha sommarjobb både i kommunen og i ei verksemd, dersom verksemda får tilskot for å ha deg i arbeid.)

Arbeidsperioden er i år i utgangspunktet 2 veker. Det er eit vilkår at du går på skule/studerer og er heimehøyrande* i Åseral. (*Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune.)

Søknaden sendes elektronisk: Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 10. mars 2015 - Søknadar som kjem inn etter søknadsfristen vil ikkje bli handsama.

Til verksemder i Åseral kommune
Det vert også i år gjeve tilskot frå Åseral kommune til dei verksemdene som har ungdom i arbeid sommaren 2015. Eit av vilkåra er mellom anna at ungdomen fyller 16 eller 17 år i løpet av 2015 (sjå elles søknadsskjema for andre vilkår). Tilskotet utgjer kr 50,- pr time i maks 2 veker (37,5 t/v). Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune. Ta kontakt med Åseral servicekontor for nærare informasjon. "pdfSøknadsskjema – verksemder" skal nyttast.

Søknadsfrist for verksemder: 1. juli 2015