nonlenfrdeites

Kommunelogo

Stilling ledig: Pedagog ved Åseral barne- og ungdomsskule

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Ønskjer du å bli med og gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb?

Åseral barne- og ungdomsskule har fokus på elevane sitt læringsutbytte og tilpassa opplæring. Lærarkvalitet og god leiing har stor betydning for resultata hos elevane, og vi arbeider godt med utviklingsarbeid.

Skulen sine satsingsområder er:
• Leiing på alle nivå
• Læringsfremmande åtferd
• Grunnleggjande dugleik – lesing i fokus
• Vurdering for læring

Kommunen er med i eit regionalt samarbeid i Lindesnes regionen .
Vi treng no fleire tilsette som vil vere med på laget for å utvikle skulen vidare. Dei som vert tilsett kjem inn i eit fellesskap med svært mange dyktige tilsette, men det er stadig behov for nye impulsar for å føre utviklinga vidare.

Vi tilbyr:
• Spanande arbeidsoppgåver i ein utviklingsretta og lærande organisasjon
• Godt arbeidsmiljø og gode fagmiljø med mogelegheit for kompetanseutvikling
• Mogelegheit for å påverka barn og unge sin oppvekst og læring
• Rettleiing for nyutdanna
• Løn over gjeldande tariff og lokale avtaler

Vi søkjer medarbeidarar som:
• Har evne til å skape gode relasjonar
• Har evne til å leie tydeleg, strukturert og forutsigbart
• Er gode rollemodellar
• Er fleksible og har endringskompetanse
• Er brennande engasjert
• Har godkjend utdanning som pedagog/ fagarbeidar
• Har erfaring med arbeid i skulen

Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

Aktuelle fag: engelsk, tysk, musikk , kunst og handverk ,

Pedagogar som vert tilsett må kunne ta på seg oppgåva som kontaktlærar.

Vi ønskjer i utgangspunktet ikkje å tilsette i mindre enn 80 % pedagogstilling.

Søknad og CV vert å senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema på kommunen si heimeside. Det må koma tydeleg fram kva stilling som vert søkt. Dersom søkjar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til søknaden, kan ein venda seg til Åseral servicekontoret ( tlf. 382 85 800 ) og få hjelp.

Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege sjølv om søkar har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jamfør Offentleglova § 25.

Rettkjende attestar og vitnemål vert teke med i eit eventuelt intervju.

Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

SØKNADSFRIST: 12. juni 2017

 SØKNADSSKJEMA FINN DU HER!

Spørsmål om stillingane kan rettast til kst einingsleiar Marit Uleberg tlf. 38 28 59 87
eller 952 10 316.