nonlenfrdeites

Kommunelogo

Vi har ledige stillingar ved Åseral barnehage

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Åseral barnehage har tre avdelingar med barn i alderen 0 – 6 år, det er 48 barn fordelt på tre avdelingar. Barnehagen har to pedagogar på kvar avdeling. Det er Åseral kommune som eig og driv barnehagen. Barnehagen fokuserer spesielt på realfag, og sosial kompetanse. Vi er ein Være Sammen barnehage. Barnehagen ligg flott til med kort veg til naturen og turområdar. Barnehagen har eigen grillhytte på uteområdet. Sjå meir utfyllande om barnehagen på heimsida. www.aseralbarnehage.no

Vi tilbyr:

 • Spanande arbeidsoppgåver i ein utviklingsretta og lærande organisasjon
 • Godt arbeidsmiljø, gode fagmiljø med mogelegheit for kompetanseutvikling
 • Mogelegheit for å påverka barn og unge sin oppvekst og læring
 • Rettleiing for nyutdanna
 • Løn over gjeldande tariff

Vi søkjer medarbeidarar som:

 • Har evne til å skape gode relasjonar
 • Har evne til å leie tydeleg, strukturert og forutsigbart
 • Er gode rollemodellar
 • Er fleksible og har endringskompetanse
 • Er brennande engasjert
 • Godkjend utdanning som barnehagelærar
 • Har erfaring med arbeid som barnehagelærar
 • Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

Følgjande stillingar som barnehagelærar og tilkallingsvikar blir ledige i Åseral barnehage:

 • Frå juni 2018 – august 2019, 100 % svangerskapsvikariat, med mogelegheit for forlenging
 • Frå 15.08.18 – 14.08.19, 29 % vikariat
 • Frå august 2018 kan det bli ledig ytterlegare stillingsprosent som barnehagelærar
 • Frå august 2018 tilkallingsvikarar som barnehagelærar og fagarbeidar

Arbeidet som tilkallingsvikar inneber at ein kan stille som vikar ved kortare fråvær og bli kontakta på kort varsel.

Løn og tilsetjing etter kommunale avtalar og tariff.

Søknad og CV vert å senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema. Det må koma tydeleg fram kva stilling som vert søkt. Dersom søkjar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til søknaden, kan ein venda seg til Åseral servicekontoret ( tlf. 38 28 58 00 ) og få hjelp.

Rettkjende attestar og vitnemål vert teke med i eit eventuelt intervju.  

Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

SØKNADSFRIST:  25.03.18

Spørsmål om stillingane kan rettast til einingsleiar barnehage Kirsten Austenaa tlf. 38 28 59 50 eller 950 20 332, Personal- og organisasjonsleiar Ellen Ubostad Haaland tlf. 38 28 58 14 eller 900 45 127

Bli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb