Utskrift

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for tredje gang. Søknadsfrist for stipendene er 1. oktober.


Beskrivelse
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen.

Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.

Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse.

Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne.

Målgruppe
Enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger som er bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen.

Saksbehandling
Utforming av søknad
Stipendet annonseres i media med link til elektronisk skjema, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen. Søknadene må være mottatt av Lindesnesregionen senest 1. oktober.
Søker skal oppgi hvordan stipendet er tenkt benyttet. Stipendet skal ikke brukes til å dekke ordinær drift.

Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og erfaring. Husk å oppgi kontonummer.
Den som har utfylt skjemaet er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte.

Innsending av søknad
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Søknader som mottas etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet.

Behandling og tildeling av søknad
Søknadene behandles av regionalt kulturforum, og utdeles innen utgangen av kalenderåret.

Mottakerne vil bli kontaktet før utdelingen med formelt brev med nærmere informasjon om utdelingen.

Nærmere informasjon
Nærmere opplysninger om kulturstipendet og utfylling av søknadsskjema kan dere få ved å kontakte kulturkontorene i de fem kommunene i Lindesnesregionen: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral eller ved å kontakte daglig leder i Lindesnesregionen, Dagfinn Lauvsland (www.lindesnesregionen.no).

Søknadsfrist
1. oktober.

Utskrift

Naturlostur til Lordehytta

Fyrstkommande sundag, 24. august er det tid for årets seinsommartur til den storslåtte og populære Lordehytta i Åseral (Ho stod ferdig bygd av Lord Edward Salvesen i 1912)!

Oppmøte 08:30 ved Røysland. Bålkaffi, historier og eventuelt bading i Vivatn ved turmålet. Hugs godt fottøy:-)

Meir info finn du her: Naturlostur 2014

 

Utskrift

Bygdeutstillinga i Åseral 2014

I morgon laurdag 28. juni opnar den 42. Bygdeutstillinga i Åseral, kl. 14.00 i hagen på Minne kultursenter.

I år bugnar det i kunstbutikken "Minne-buæ", dei regionale kunstnarane Tove Krogh, Reidun Haavik Tønnessen og Anne Olava stillar ut, saman med den kjende kunstfotografen Morgen Krogvold.

I perioden finn du mellom anna aktivitetar for born, Sosteli-spelet, konsert med Fjellfolk, veteranbildag, demonstrasjonsdag, a cappella konsert, grilling og fest - gå ikkje glipp av årets Bygdeutstilling!

Utskrift

Åseral bibliotek held sommarstengt

Åseral bibliotek held sommarstengt i 5 veker frå og med måndag 30. juni. Biblioteket opnar att måndag 4. august.

Lån reisehandbøker så du finn fram i sommar, sommarkrim så du får nok spenning, faglitteratur så du kjem att på jobb og kan glimre med ny kunnskap, romanar så du forstår meir av livet og ei diktbok til å visa deg livets små gleder.

Hugs at har me ikkje boka hjå oss, bestiller me den til deg. For at leveringa skal rekkja fram før me stengjer, bestill boka i god tid.

Trengt du lesetips, sjå vår heimeside/facebookside maaha-bibliotekene.no/MÅHA-bibliotekene

Riktig god bok-sommar frå oss på biblioteket!

 

 

Utskrift

Hugs søknadsfristen 1. april til kulturskulen for skuleåret 2014/2015

Den interkommunale kulturskulen for Åseral, Audnedal og Hægebostad er som namnet seier dei tre kommunane si fellessatsing på kulturskuleområdet. Samarbeidet er eit resultat av ynskje om å kunne tilby større bredde i fagtilbudet med fleire elevar. Skulen blei etablert i 2003 med Arne Stakkeland som rektor. Stakkeland er i dag professor ved Universitet i Münster, men jobbar også idag som sangpedagog ved kulturskulen.

I dag har skulen 160 elevar fordelt på musikk, drama, tekning og måling. Musikkfaga aleine dekkjer 10 fagområde, og skulen tilbyr undervisning på eit høgt fagleg nivå med svært kvalifiserte lærarar.

1. april er søknadsfristen for å søkja seg inn i kulturskulen for skuleåret 2014/2015.
Gå til kulturskulen si heimeside og søk der.