Utskrift

Jolegateopning i Åseral

Velkomen til jolestemning i Åseral. Fyrstkomande helg er spekkfull med aktivitetar, mat og jolegåver, alt for ein kvar smak. Velkomen!

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift

Et nært møte med med krimforfatter Jørn Lier Horst

Jørn Lier Horst (født 27. februar 1970 i Bamble) er en norsk kriminalforfatter og dramatiker bosatt i Stavern. Fram til september 2013 arbeidet han som etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt, men er i dag fulltids forfatter.

Møt han i MÅHA bibliotekene:
Biblioteket i Eiken, mandag 10. november kl. 18.00
Biblioteket i Åseral, tirsdag 11. november kl. 18.00
Biblioteket på Byremo, onsdag 12. november kl. 18.00
Biblioteket Øyslebø, Marnar Aula, torsdag 13. november kl. 19.00

VELKOMMEN, HÅPER VI SER DEG!

Utskrift

Innsamling av privat arkivmateriale

PRIVATARKIVER – EN DEL AV KULTURARVEN
INNSAMLING AV PRIVATARKIVER

Vest-Agder har en spennende historie - der både private og offentlige aktører har bidratt.
Vi vet allerede mye om denne historien fordi vi har bevart ganske mye arkivmateriale, men vi skulle ønske vi visste enda mer. Kan du hjelpe oss med å få samlet mer kunnskap om Vest-Agders historie?

Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver?
I løpet av de siste årene har man fått en økt oppmerksomhet om at det faktisk er nødvendig og viktig å bevare mange flere arkiver fra privat sektor. Etter loven er det nemlig bare offentlig forvaltning som er pålagt å bevare arkivene sine for framtida. På tross av dette er det heldigvis mange institusjoner og ildsjeler som i årevis har bidratt til at mange privatarkiver har blitt bevart.
Det trengs likevel mye mer hvis vi ønsker å ha en helhetlig og balansert samfunnsdokumentasjon. Vi mener at privat sektor burde utgjøre en mer likeverdig del av de bevarte arkivene i vårt fylke, fordi det dreier seg om å få bevart en mest mulig fullstendig dokumentasjon av fortiden vår og av vår felles kulturarv.

Privat virksomhet er en svært sentral del av Vest-Agders historie.
Privat virksomhet omfatter alt fra primærnæringer som jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst, til skipsfart og maritime virksomheter, industri, energi, turisme og mangfoldige servicevirksomheter. Aktiviteten til de politiske partiene, lagene og alle typer foreninger utgjør også en stor del av historien. Det samme kan også gjelde arkiver fra private personer.
Målet vårt er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum.

Samarbeid mellom Åseral kommune og Statsarkivet i Kristiansand
Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling. Dersom man ønsker det, kan arkivene avleveres eller deponeres ved Statsarkivet - etter avtale. De vil da bli ordnet og katalogisert. Katalogene til de ordnede arkivene blir så publisert på internett - i den nasjonale, søkbare databasen Arkivportalen.(se nettadresse) Eventuelle sensitive opplysninger kan skjermes for innsyn.
http://www.arkivportalen.no/side/forside

Det meste er av interesse – har du noe selv, eller kjenner du noen som har slike arkiver? Ta gjerne kontakt!
Åseral kommune anbefaler derfor bedrifter, foreninger, lag og privatpersoner om å ta kontakt med kommunen eller med Statsarkivet i Kristiansand hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares. Kommunen og/eller Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart, slik at de kan være til bruk for interesserte. Frist for levering til Åseral rådhus er 7. november 2014.

Kontaktperson i Åseral kommune er Tove Utengen.

Statsarkivet i Kristiansand kan kontaktes på telefon: 38 14 55 00 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
Kontaktpersoner er Kristin Lindqvist og Oddleif Lian.

Utskrift

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for tredje gang. Søknadsfrist for stipendene er 1. oktober.


Beskrivelse
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen.

Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.

Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse.

Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne.

Målgruppe
Enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger som er bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen.

Saksbehandling
Utforming av søknad
Stipendet annonseres i media med link til elektronisk skjema, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen. Søknadene må være mottatt av Lindesnesregionen senest 1. oktober.
Søker skal oppgi hvordan stipendet er tenkt benyttet. Stipendet skal ikke brukes til å dekke ordinær drift.

Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og erfaring. Husk å oppgi kontonummer.
Den som har utfylt skjemaet er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte.

Innsending av søknad
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Søknader som mottas etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet.

Behandling og tildeling av søknad
Søknadene behandles av regionalt kulturforum, og utdeles innen utgangen av kalenderåret.

Mottakerne vil bli kontaktet før utdelingen med formelt brev med nærmere informasjon om utdelingen.

Nærmere informasjon
Nærmere opplysninger om kulturstipendet og utfylling av søknadsskjema kan dere få ved å kontakte kulturkontorene i de fem kommunene i Lindesnesregionen: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral eller ved å kontakte daglig leder i Lindesnesregionen, Dagfinn Lauvsland (www.lindesnesregionen.no).

Søknadsfrist
1. oktober.