Utskrift

Naturlostur til Lordehytta

Fyrstkommande sundag, 24. august er det tid for årets seinsommartur til den storslåtte og populære Lordehytta i Åseral (Ho stod ferdig bygd av Lord Edward Salvesen i 1912)!

Oppmøte 08:30 ved Røysland. Bålkaffi, historier og eventuelt bading i Vivatn ved turmålet. Hugs godt fottøy:-)

Meir info finn du her: Naturlostur 2014

 

Utskrift

Bygdeutstillinga i Åseral 2014

I morgon laurdag 28. juni opnar den 42. Bygdeutstillinga i Åseral, kl. 14.00 i hagen på Minne kultursenter.

I år bugnar det i kunstbutikken "Minne-buæ", dei regionale kunstnarane Tove Krogh, Reidun Haavik Tønnessen og Anne Olava stillar ut, saman med den kjende kunstfotografen Morgen Krogvold.

I perioden finn du mellom anna aktivitetar for born, Sosteli-spelet, konsert med Fjellfolk, veteranbildag, demonstrasjonsdag, a cappella konsert, grilling og fest - gå ikkje glipp av årets Bygdeutstilling!

Utskrift

Åseral bibliotek held sommarstengt

Åseral bibliotek held sommarstengt i 5 veker frå og med måndag 30. juni. Biblioteket opnar att måndag 4. august.

Lån reisehandbøker så du finn fram i sommar, sommarkrim så du får nok spenning, faglitteratur så du kjem att på jobb og kan glimre med ny kunnskap, romanar så du forstår meir av livet og ei diktbok til å visa deg livets små gleder.

Hugs at har me ikkje boka hjå oss, bestiller me den til deg. For at leveringa skal rekkja fram før me stengjer, bestill boka i god tid.

Trengt du lesetips, sjå vår heimeside/facebookside maaha-bibliotekene.no/MÅHA-bibliotekene

Riktig god bok-sommar frå oss på biblioteket!

 

 

Utskrift

Hugs søknadsfristen 1. april til kulturskulen for skuleåret 2014/2015

Den interkommunale kulturskulen for Åseral, Audnedal og Hægebostad er som namnet seier dei tre kommunane si fellessatsing på kulturskuleområdet. Samarbeidet er eit resultat av ynskje om å kunne tilby større bredde i fagtilbudet med fleire elevar. Skulen blei etablert i 2003 med Arne Stakkeland som rektor. Stakkeland er i dag professor ved Universitet i Münster, men jobbar også idag som sangpedagog ved kulturskulen.

I dag har skulen 160 elevar fordelt på musikk, drama, tekning og måling. Musikkfaga aleine dekkjer 10 fagområde, og skulen tilbyr undervisning på eit høgt fagleg nivå med svært kvalifiserte lærarar.

1. april er søknadsfristen for å søkja seg inn i kulturskulen for skuleåret 2014/2015.
Gå til kulturskulen si heimeside og søk der.

Utskrift

Åseral bibliotek held stengt i vinterferieveka

Åseral folkebibliotek held stengt i vinterferieveka. Frå og med måndag til og med fredag 3-7. mars.

Me ynskjer alle ein riktig god vinterveke, og ferie for dei som har det!

Biblioteket opnar igjen måndag 10.mars.
Velkommen tilbake til oss!