Utskrift

Tematur til Velifjeddet

 

Åseral kommune i samarbeid med Åseral beitelag arrangerer tematur til Velifjeddet fredag 29.august 2014.

Tematur velifjeddet

 

Utskrift

SMIL – ekstra søknadsomgong

 

smil ordningaEin har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema eller få det hos kommunen.

For å kunne søkja må du vera registrert i enhetsregisteret. Dette betyr at til dømes registrerte grunneigarlag kan søkje. Aktive gardbrukarar som søkjer om produksjonstilskot må i tillegg ha miljøplan trinn 2. Ta kontakt om du har spørsmål.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Lenkje til desse dokumenta finn du her:

pdfRetningsliner_for_prioritering_av_søknader_-_SMIL-søknader_-_Aseral_kommune.pdf

SMIL_STRATEGI_FOR_ASERAL_KOMMUNE.pdf

Frist for søknad er sett til 20.september.

 

Utskrift

Få hjelp til å søke regionalt miljøtilskudd elektronisk!

landbruk

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 20. august. Søker du elektronisk i år kan du gjenbruke karttegningene fra i fjor.Trenger du hjelp med søknaden tilbyr kommunen som vanlig veiledning i sin åpningstid, og Landbruksdirektoratet holder telefonlinjene åpne tirsdag 19. og onsdag 20. august fram til klokken 18.00.

I fylkesmannen sin veileder for regionalt miljøtilskudd finner du mer informasjon om miljøtiltakene. Du når Landbruksdirektoratet på følgende telefonnummer:

Tirsdag 19. august: 24131086/24131252

Onsdag 20. august: 24131151/24131021

Du finner også hjelp til elektronisk søknad på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 

Utskrift

Informasjon frå NAV:

navlogoÅseral kommune har fått tildelt midler fra husbanken til:

Tilskudd til tilpasning
Tilskudd til etablering

Søknadsfrist: 15.09.2014.

Henvendelse til NAV Åseral

Utskrift

Ny bestilling av husnummerskilt!

vegskiltVi tilbyr nå ein ny runde for dei som ikkje har fått tak i husnummerskilt. Hugs at det er huseigar si plikt å setje opp nummerskilt som oppgitt i brev som har blitt sendt ut.

Åseral kommune vil som tidlegare bestille inn skilt samla for dei som ynskjer dette. Prisane blir som før: 200,- 250,- 275,- og 300,- (1, 2, 3, eller 4 siffer.)
Dersom det er interesse for dette, så ta kontakt med servicekontoret på tlf: 38285800, og oppgi
namn og kva nummer du vil bestille.

Vi vil legge ut informasjon om når skilta er komne, og skilta kan då hentast på rådhuset.

 

Utskrift

Aksjon sunn matglede

Norges bygdekvinnelagÅseral bygdekvinnelag inviterar spedbarnsforeldre til eit 4 timars kurs den 16. august i korleis ein kan lage god og rimeleg mat til dei aller minste i familien. pdfSjå alt om kurset her

Utskrift

Tilbod til alle fyrstegongsfødande

NyfødtKurset «Godt samliv» er eit tilbud til alle som har fått 1. barn. Kurset er interkommunalt og blir på Askeladden i Eiken torsdag 6 november og 20 november frå kl 18 til 21.30. Påmelding eller spørsmål om kurset rettes til helsestasjonen 38285906 eller jordmor 38285900..

Utskrift

Senking av vasstand i Skjerkevatn

Agder Energi Vannkraft skal kartlegge bunnforholdene i
Skjerkevatn for å kunne detaljplanlegge byggingen av de nye dammene, samt rydde
området for eventuelle sprenglegemer. I den forbindelse senkes vannstanden 3
meter under laveste vannstand i perioden mandag 4. august til fredag 29.
august. Senkningen av magasinet er godkjent av Norges vassdrags- og
energidirektorat.

Bolighus som tidligere har fått vannforsyning fra
trykktunellen til Skjerka kraftverk forventes ikke å bli berørt, da disse
boligene nylig er blitt tilkoblet kommunal vannforsyning.

Utskrift

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

husnummerskiltSom ein del av adressearbeidet har vi nå delt inn heieområda i 24 adresseparsellar. Vi har og 2 vegar vi ønskjer namn på. Inndelinga kan du sjå på vedlagte kart (sjå link under) Ei meir utførleg skildring av områda kan du få ved å venda deg til Åseral kommune.

Vi ønskjer innspel til namn på desse områda/vegane. Fristen for å kome med forslag til namn vert sett til 10.09.14

Merknad/innspel sender du til: Åseral kommune, avd DRU, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Evt på mail til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Merk innspelet med ”sak:2014/36” og nummer på det området som du har innspel til.

Målet er at denne saka skal handsamast av oppvekst- og kulturutvalet i møte den 23.09.14. Merk at adresse til den enkelte hytte blir tildelt etter det namnet som nå vert vedteke. Det er difor viktig at kjem med innspel nå dersom du har ei meining om namn som bør nyttast på området.

pdfAdressekart_2014.pdf