Utskrift

Aktivt skogbruk

Aktivt Skogbruk
Det vert halden kurs i dokumentert opplæring med ryddesag og motorsag , samt hogstteknikk.
Stad: Åseral tradisjonssag
Tid: torsdag 18.12.2014 (kvelden)
Det vert utedag fredag den 02.01.2015 og måndag 05.01.2014.

Info og påmelding til :
Søren Seland, tlf: 916 80 296
Lars Kittelstad, tlf: 902 78 339

Utskrift

Inspirasjonskveld med senterungdomen:

SenterungdommenOnsdag 19. november vitjar leiar for senterungdomen, Erling Laugsand Åseral. Arrangementet er frå 10 klasse og oppover men òg vaksne er hjarteleg velkomen. Møt opp på Minne kultursenter kl. 19:00!

Utskrift

Reperasjon av fiberkabel ved Lognavatn tysdag 11. november

I forbindelse med reparasjon av ødelagt sjøkabel (brudd på mange fiber i flere rør) ved Lognavatn i Åseral kommune vil det bli nedetid i morgen 11.11.2014. Arbeid på kabel fra ca. 12:00 (varighet 3 timer).

Etter det vi kan se så blir følgende innstallasjoner berørt av dette arbeidet:

TDC: Samband til Lognavann Kraftstasjon blir brutt.
AB: Samband til abb-bortelid2ar1 og abb-panorama1ar1 blir brutt.

Dalane Breiband AS i samarbeid med Agder Fiberoptikk AS står for feilrettingen. Reskjøting av fiber til ovennevnte innstallasjoner vil bli prioritert.

Utskrift

Søknad om SMIL-TILSKOT 2015

Det vert endringar i SMIL-ordninga for 2015.Det er viktig å merke seg at SMIL-midlar nå skal avgrensast til føretak som er berettiga produksjonstilskot. Forskrift om miljøplan, som hittil har vært obligatorisk for å ta imot  SMIL-tilskot, avviklast.

Du finn meir her:  Landbruksdirektoratet

Det vert ny frist for å søkje om SMIL-midlar for 2015 - fristen er satt til 20. november.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema.

Søknasskjema finn du her:
pdfSøknadsskjema

Tilskotsprosenten varierer frå år til år etter kor mange søknadar som kjem inn og kor mange pengar Vest-Agder får tildelt frå staten.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Utskrift

Måndag 3. november 2014

aaseral raadhusPå grunn av eit internt seminar måndag 3. november vert rådhuset og helsehuset  stengt frå kl. 12:30 og ut dagen.
Om du ikkje kan venta til tysdag med å kontakte lege, ring legevakta tlf. 38 07 69 30. Akutt: 113.

Utskrift

Markering av grunnlovsjubileet

I morgon er det markering av grunnlovsjubileet på Minne i Åseral!
Me kan blandt anna by på kåseri, musikk og film. Heilt gratis!

plakat

Utskrift

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar

Det er norskopplæring for arbeidsinnvandrarar våren 2015. Opplæringa kostar kr 550,- pr. mnd + materiell. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min. 

Opplæringa blir starta opp viss det er nok søkarar.

Søknadsfristar og skjema:

Søknader til hovudopptak for neste skuleår må vere kommunen i hende seinast 1.desember. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året.

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70)
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Søknadsfrist 1. desember 2014.
Søknad skal sendast til Åseral servicekontor,
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Søknadsskjema finn du her:
pdfSØKNADSSKJEMA NORSK
pdfSØKNADSSKJEMA ENGELSK

Utskrift

Autorisasjonskurs i plantevern vinteren 14/15

Autorisasjonskurs i plantevern

Mange skal fornye plantevernsertifikatet i vinter. Det er satt opp ni fornyingskurs.
For å kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Du må gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Kurs for første gang (nye): Du bør være med på teorikurset, men det er ikke obligatorisk. Praksisdagen og eksamen er obligatorisk.

Fornying (Kan fornyes selv om det har gått ut.) Obligatorisk med teorikurs og eksamen.

Kurs vinteren 2014/15

Teorikurs – fornying, eventuelt nye:
Torsdag 13. november, Kommunehuset – Åmli kl. 09-17
Torsdag 20. november, Kulturhuset Kvinesdal kl. 09-17
Onsdag 26. november, Ryen Grendehus, Tveit kl. 09-17
Mandag 26. januar, Kommunehuset i Osedalen, Froland kl. 09 -17
Torsdag 12. februar, Kommunehuset – Sirdal kl. 09 -17
Torsdag 19. februar, Bioforsk – Grimstad kl. 09 -17
Mandag 23. og tirsdag 24. februar Søgne kl. 18-22 (begge dager)
Torsdag 5. mars KVS - Lyngdal vgs. kl. 09 -17
Torsdag 9. april, Tvedestrand vgs., Holt kl. 09 -17

Praksisdag - for deg som tar det for første gang
Fredag 13. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf. 38 05 47 14 eller 913 60 016. Pris inkl. servering og eksamen 1000,-
Fredag 20. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf. 38 05 47 14 eller 913 60 016. Pris inkl. servering og eksamen 1000,-
Torsdag 23. april på Tvedestrand vgs., Holt kl. 09 -17

Pris:
Kursavgift pr dag inkl. servering: Dagkurs pr dag: 950,- for medlemmer i NLR Agder, 1150,- for ikke-medlemmer. Kveldskurs: Tillegg pr kurs: 350,-
Avgift til fylket og mattilsynet for å få beviset: 120,-
Boka ”Handtering og bruk av plantevernmidler” kr. 319,- Bestilles ved påmelding. Du kan også låne boka på kursdagen til kr. 100,-

Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Tlf. 917 63 115. Påmeldingsfrist: 7 dager før kursstart

Utskrift

Temakveld; Ulv og ulvejakt

Nå har du mogelegheit til å få gode tips og råd om ulvejakt, heilt gratis!

Torsdag 27.11.14 kl. 18-22 
Sted: Skytterhuset på Farvannet i Kristiansand 

pdfLes meir her

Utskrift

TV-aksjonen

Ordførar ynskjer å takke alle som hjelpte til på ulike måtar og som gjorde at resultatet for Åseral blei topp.

Ser vi på dei to Agder-fylka og Telemark er Åseral på tredjeplass og vi er på andreplass i Vest-Agder.

Resultat for desse tri fylka:
1. Bykle          169,50 kr/innbyggar
2. Sirdal            98,84 kr/innbyggar
3. Åseral           97,55 kr/innbyggar
4. Vinje             94,86 kr/innbyggar

Les meir om TV-aksjonen på NRK sine sider

Utskrift

Varslingstelefon for lisensjegere

Informasjon frå Fylkesmannen:
VARSLINGSTELEFON FOR LISENSJEGERE (ULV & JERV) I REGION 1 OG ORIENTERING OM ULVEOBSERVASJON I ÅSERAL

Det pågår for tiden lisensjakt på både ulv (kvote 1 dyr) og jerv (kvote 8 dyr) i Rovviltregion 1, som Vest-Agder er en del av. Det er opprettet en varslingstelefon 51 56 89 00 hos Fylkesmannen i Rogaland, jf. nettoppslaget deres http://fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-Region-1-/ Telefonen skal holdes oppdatert når det gjelder status for fellingskvotene for ulv og jerv. Lisensjegere er forpliktet til å holde seg oppdatert på denne telefonen før jaktstart, og de anbefales å legge nummeret inn på sine telefoner.
Vi hadde i går et nettoppslag på denne saken, http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Varslingstelefon-for-lisensjegere-pa-ulv-og-jerv-i-rovviltregion-1-/ 

De fikk 14. oktober inn melding om at en antatt ulv ble fotografert på viltkamera øst og sentralt i Åseral 26. september i år. Fylkesmannen har  laget et nettoppslag om den observasjonen http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Ulv-pa-viltkamera-i-Aseral-26-September/