Utskrift

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

smil ordningaEin har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema eller få det hos kommunen.

For å kunne søkja må du vera registrert i enhetsregisteret. Dette betyr at til dømes registrerte grunneigarlag kan søkje. Aktive gardbrukarar som søkjer om produksjonstilskot må i tillegg ha miljøplan trinn 2. Ta kontakt om du har spørsmål.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Lenkje til desse dokumenta finn du her:

pdfRetningsliner_for_prioritering_av_søknader_-_SMIL-søknader_-_Aseral_kommune.pdf

SMIL_STRATEGI_FOR_ASERAL_KOMMUNE.pdf

Frist for søknad er sett til 20.september.

Utskrift

Rypejakta er i gong

Rypejakta er i gong! Hovudinntrykket etter taksering av fire områdar i Agder er at rypebestanden etter fleire dårlige år er betre, slik at mange jegerar kan gå ein fin haust i møte. Likevel oppfordrer me jegerane til å spare stamfuglen.

 

Les meir på fylkesmannen si heimeside

Utskrift

Informasjonmøte om den nye forvaltningsplanen for SVR 24. september

I veke 38-39 vert det orienteringsmøte i alle fire kommunane i Vest-Agder om høyringsutkastet til ny forvaltingsplan for SVR. Alf Odden som er tilsett på Suldalskontoret til SVR og som har ført planen i pennen, vil orientere om høyringsutkastet på møta.

• Ope kontor på kommunehuset i nokre timar slik at folk kan stikke inn for individuelle samtalar ( kl. 13.00-16.00).
• Ope informasjonsmøte på kveldstid (19.30-21.30).

• 17.september- Kvinesdal kommune
• 18.september- Sirdal kommune
• 24.september- Åseral kommune
• 25.september- Hægebostad

 

Utskrift

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og Villreinnemnda for Setesdalsområdet arrangerer tysdag 23. september seminar i Åseral om dei komande revisjonane av konsesjonsvilkåra for kraftprodusentane i regionen vår.

Innleiarar på seminaret er mellom anna Jan Sørensen frå NVE, Olav Strand frå NINA og Gaute Tjørho,  direktør i Sira Kvina Kraftselskap.

pdfDetaljert seminarprogram

Utskrift

Offisiell opning av Åseral idrettspark

fotballbane

Åseral kommune og Åseral idrettslag har gleda av å invitere til ei offisiell markering og opning av Idrettsparken i Bordalen.
Program: -Ordføraren ønskjer velkomen: 17.30 -Tale av Nina Sunnås, nestleiar i Vest-Agder idrettskrets ... -Stafett 3x400 m mellom dei politiske partia i kommunestyret: 18.00 -Aktiviteter for alle (med premier): 18.15 -Fotballkamp mellom Åseral og Otra: 19.30
Aktivitetar som ALLE  kan prøva på den nye Idrettsparken:   -100 meter -Lengdehopp -Kulestøyt -Fartsmåling av fotballskot -Oppblåsbar fotballbinge og eit lite hoppeslott for dei aller minste
Me oppmodar alle til å stille i behagelege klær, å prøve det nye anlegget. Kanskje vinn DU prisen for raskaste fotballskot? Er du ikkje lysten på noko aktivitet, er du hjartelig velkomen til ein fin kveld på sidelina!
Det blir gratis pylse, kake, kaffi og brus til alle! Kiosken sel i tillegg is, og du kan i dag vinne heile to fruktkorger!
Hjartelig velkomen til alle (om du er sportslig eller ei)- og vel møtt!

 

 

 

Utskrift

Innbyding til folkemøte

blomekasser rådhuset copy

Måndag 8. september kl. 18.00 i fleirbrukshallen (gamle gymsal) vert det skipa til folkemøte. Møtet vert halden i samband med utarbeiding av ny samfunnsdel i kommuneplanen.

Åsta Lovise Einstabland frå Senter for likestilling vert med i første del av møtet dvs. frå

kl. 18.00 – 19.00. Ho skal halde eit foredrag om temaet Likestilling og likeverd. Senter for likestilling held til ved universitetet i Agder og driv med forsking- og utviklingsarbeid innafor likestilling.

Likestilling er eit av fleire tema det vil bli lagt vekt på i kommuneplanarbeidet.

Frå klokka 19.00 ønskjer vi innspel og meiningar om dei satsingsområda som er peika ut i kommuneplanarbeidet:

  • Korleis skal Åseral verte meir attraktivt for næringsverksemd?
  • Korleis skal Åseral verte meir attraktivt for besøkande?
  • Korleis skal Åseral verte meir attraktivt som sted å bu?
  • Energi og klimattiltak

Vonar mange sett av denne kvelden for å høyre eit spanande foredrag og ikkje minst vera med å påverka den vidare utviklinga i kommunen. Om du bare vil med på delar av møtet er det sjølvsagt høve til det.

Enkel servering.

Vel møtt

Jørn Haug                                                                          Oddmund Ljosland

Kommuneplanleggjar                                                  Ordførar

 

Utskrift

Tematur til Velifjeddet

 

Åseral kommune i samarbeid med Åseral beitelag arrangerer tematur til Velifjeddet fredag 29.august 2014.

Tematur velifjeddet

 

Utskrift

SMIL – ekstra søknadsomgong

 

smil ordningaEin har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema eller få det hos kommunen.

For å kunne søkja må du vera registrert i enhetsregisteret. Dette betyr at til dømes registrerte grunneigarlag kan søkje. Aktive gardbrukarar som søkjer om produksjonstilskot må i tillegg ha miljøplan trinn 2. Ta kontakt om du har spørsmål.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Lenkje til desse dokumenta finn du her:

pdfRetningsliner_for_prioritering_av_søknader_-_SMIL-søknader_-_Aseral_kommune.pdf

SMIL_STRATEGI_FOR_ASERAL_KOMMUNE.pdf

Frist for søknad er sett til 20.september.

 

Utskrift

Få hjelp til å søke regionalt miljøtilskudd elektronisk!

landbruk

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 20. august. Søker du elektronisk i år kan du gjenbruke karttegningene fra i fjor.Trenger du hjelp med søknaden tilbyr kommunen som vanlig veiledning i sin åpningstid, og Landbruksdirektoratet holder telefonlinjene åpne tirsdag 19. og onsdag 20. august fram til klokken 18.00.

I fylkesmannen sin veileder for regionalt miljøtilskudd finner du mer informasjon om miljøtiltakene. Du når Landbruksdirektoratet på følgende telefonnummer:

Tirsdag 19. august: 24131086/24131252

Onsdag 20. august: 24131151/24131021

Du finner også hjelp til elektronisk søknad på Landbruksdirektoratets hjemmesider.