Utskrift

Varslingstelefon for lisensjegere

Informasjon frå Fylkesmannen:
VARSLINGSTELEFON FOR LISENSJEGERE (ULV & JERV) I REGION 1 OG ORIENTERING OM ULVEOBSERVASJON I ÅSERAL

Det pågår for tiden lisensjakt på både ulv (kvote 1 dyr) og jerv (kvote 8 dyr) i Rovviltregion 1, som Vest-Agder er en del av. Det er opprettet en varslingstelefon 51 56 89 00 hos Fylkesmannen i Rogaland, jf. nettoppslaget deres http://fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/Rovvilt/Rovviltnemnda-Region-1-/ Telefonen skal holdes oppdatert når det gjelder status for fellingskvotene for ulv og jerv. Lisensjegere er forpliktet til å holde seg oppdatert på denne telefonen før jaktstart, og de anbefales å legge nummeret inn på sine telefoner.
Vi hadde i går et nettoppslag på denne saken, http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Varslingstelefon-for-lisensjegere-pa-ulv-og-jerv-i-rovviltregion-1-/ 

De fikk 14. oktober inn melding om at en antatt ulv ble fotografert på viltkamera øst og sentralt i Åseral 26. september i år. Fylkesmannen har  laget et nettoppslag om den observasjonen http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Ulv-pa-viltkamera-i-Aseral-26-September/

Utskrift

Livslyst når det røyner på

Tirsdag 21. oktober kl 17:30 begynner kurset "Livslyst når det røyner på".  Det er ennå ledige plassar. 
Siste frist for påmelding: Måndag 20. oktober innen klokka 12:00. Meld deg på til Eva via tlf/SMS eller e-post. 

livslyst plakat

Utskrift

Namn på 24 heiområde og 2 vegar i Åseral

husnummerskiltOppvekst- og kulturutvalet vedtok desse namna på 24 heimområde og 2 vegar, i møte den 07.10.2014 i sak 2014/36.
Namna refererer seg til kart datert 08.01.2014 som vart lagt ved saka. pdfKART
Vedtaket kan etter lov om stadnamn 1990-05-18-11, klagast på.
Klagen skal grunngjevast, vera skriftleg og sendast Åseral kommune innan 15.12.2014.
Merk klagen med sak: 2014/36
Vi gjer merksam på at det vil bli reist namnesak på namn 1 og 19 i denne lista.

1 Storavatnet
2 Kråkestøl
3 Dyrevatn
4 Åslandsglypan
5 Åsland heimhei
6 Forgard heimhei
7 Brelandsheiæ
8 Steintjønn
9 Vivassdalen
10 Breland vesthei
11 Skoræ
12 Ljosland vesthei
13 Ljosland heimhei
14 Ljosland nordhei
15 Finndalsheiæ
16 Geitheiæ
17 Falkefjellvegen
18 Heddersdalen
19 Prestvardheiæ
20 Vormelidalen
21 Neslandsdalen
22 Handelandsheiæ
23 Gluggvarden
24 Omestøl
25 Skipefjellet
26 Øytjønnvegen

Utskrift

Kurs: Livslyst når det røyner på

FrisklivHva gjør vi når:
- uønskede hendelser kommer inn i livet?
- Tanker og følelser kverner rundt i kropp og sjel?
- Grunnmuren rystes og livet farer ille med oss?

Kurset har som mål å gi oss svar på noen av disse spørsmålene, og presentere noen praktiske modeller/verktøy til bruk i møte med stress i hverdagen.

Passer for alle!

Når: Tirsdager 21. oktober, 28. oktober, 11. november og 18. november kl. 17:30 - 19:30
Sted: Frivilligsentralen i Marnardal, 2. etasje
Deltakeravgift: kr. 200,- pr. person.
Kursledere: Eva Lindbakk og Kristina Meyer.
Kurset har fokus på stressmestring og livslyst.

Kurskonseptet er utarbeidet av Kreftforeningen. Førstemann til mølla! Bindende påmelding til Eva innen mandag 20. oktober kl. 12:00 tlf. 97 08 80 10.

 

 

 

 

 

Utskrift

Årets TV aksjon:

tv-aksjonenInnsamlingdagen er i år sundag 19. oktober.
Alle kommunens husstandar vil i tidsromet mellom kl. 15:30 - 17:30 få besøk av ein bøsseberar. Ta vel i mot bøsseberaren - og hugs kontantar.
Årets aksjon er tildela Kirkens Nødhjelps arbeid med vann. Pengane frå TV-aksjonen skal sikre varig tilgang på van for over ein million menneske.

Utskrift

Velkommen til verdensdagen for psykisk helse

psykisk helseI år har alle frå Åseral blitt invitert til Marnardal for markering av verdensagen for psykisk helse. 


Onsdag 15. oktober kl 18.30 – 20.30
Marnar Aula

• Humoristisk innslag fra Per Christian Ellefsen. Mest kjent fra suksessen med, og som, Elling.

• Kommunepsykolog Guro Høyland: “Stress, mas og kjas - og foreldre som en lun havn.”

• Det vil bli innslag fra kulturskolen, samt et utdrag fra «Stopp –ikke mobb» fremført av 5. – 7. klasse Laudal/Bjelland skole.

Salg av mat og drikke.

Det vil bli en god pause med mulighet for å “Se hverandre og senke skuldrene!”

Bygderuta kjører. Kan avtales på telefon 906 96 146/907 32 210.

Arr. Verdensdagskomiteen i Marnardal 2014
Verdensdagen for psykisk helse

Velkommen til “stressfri aften” for hele familien

pdfPlakat_-_verdensdagen_for_psykisk_helse_2014.pdf

Utskrift

Mandal legevakt flytter inn i nye lokaler og endrer navn

LRMS-MandalLegevakten flytter inn i nye lokaler den 9. oktober. Vi flytter over gårdsplassen til nyoppussede lokaler, fremdeles i tidligere Mandal sykehus. Få dager før innflytting er det stor byggeaktivitet. Vi gleder oss til å kunne tilby innbyggerne gode tjenester i nye flotte lokaler.Det blir få praktiske konsekvenser for dere som brukere av legevakten. Legevakten beholder telefonnummeret 38 27 85 55, men får en ny inngangsdør.

Utskrift

Tilskot til kulturarbeid

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar.
Oppvekst og Kulturutvalet har 40.000,- til fordeling.

pdfSØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist: 15. oktober 2014

Sendes til: Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral

NB! Søknader som er poststempla etter fristen vil ikkje bli handsama

Utskrift

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

smil ordningaEin har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema eller få det hos kommunen.

For å kunne søkja må du vera registrert i enhetsregisteret. Dette betyr at til dømes registrerte grunneigarlag kan søkje. Aktive gardbrukarar som søkjer om produksjonstilskot må i tillegg ha miljøplan trinn 2. Ta kontakt om du har spørsmål.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Lenkje til desse dokumenta finn du her:

pdfRetningsliner_for_prioritering_av_søknader_-_SMIL-søknader_-_Aseral_kommune.pdf

SMIL_STRATEGI_FOR_ASERAL_KOMMUNE.pdf

Frist for søknad er sett til 20.september.