Utskrift

Senking av vasstand i Skjerkevatn

Agder Energi Vannkraft skal kartlegge bunnforholdene i
Skjerkevatn for å kunne detaljplanlegge byggingen av de nye dammene, samt rydde
området for eventuelle sprenglegemer. I den forbindelse senkes vannstanden 3
meter under laveste vannstand i perioden mandag 4. august til fredag 29.
august. Senkningen av magasinet er godkjent av Norges vassdrags- og
energidirektorat.

Bolighus som tidligere har fått vannforsyning fra
trykktunellen til Skjerka kraftverk forventes ikke å bli berørt, da disse
boligene nylig er blitt tilkoblet kommunal vannforsyning.

Utskrift

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

husnummerskiltSom ein del av adressearbeidet har vi nå delt inn heieområda i 24 adresseparsellar. Vi har og 2 vegar vi ønskjer namn på. Inndelinga kan du sjå på vedlagte kart (sjå link under) Ei meir utførleg skildring av områda kan du få ved å venda deg til Åseral kommune.

Vi ønskjer innspel til namn på desse områda/vegane. Fristen for å kome med forslag til namn vert sett til 10.09.14

Merknad/innspel sender du til: Åseral kommune, avd DRU, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Evt på mail til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Merk innspelet med ”sak:2014/36” og nummer på det området som du har innspel til.

Målet er at denne saka skal handsamast av oppvekst- og kulturutvalet i møte den 23.09.14. Merk at adresse til den enkelte hytte blir tildelt etter det namnet som nå vert vedteke. Det er difor viktig at kjem med innspel nå dersom du har ei meining om namn som bør nyttast på området.

pdfAdressekart_2014.pdf

Utskrift

Helikopterløyve sumaren 2014

HelikopterI perioden mellom 21. juli og 7. august vert det ikkje handsama søknader vedkomande landingsløyve for helikopter grunna ferieavvikling. I tidsrommet fram til 18. juli og mellom 7 - 19. august vil sakshandsamer Arne Austrud vere tilgjengeleg på telefon 901 19 944.

Utskrift

Tematur til Velifjeddet

 

Åseral kommune i samarbeid med Åseral beitelag arrangerer tematur til Velifjeddet fredag 29.august 2014.

Tematur velifjeddet

 

Utskrift

SMIL – ekstra søknadsomgong

 

smil ordningaEin har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema eller få det hos kommunen.

For å kunne søkja må du vera registrert i enhetsregisteret. Dette betyr at til dømes registrerte grunneigarlag kan søkje. Aktive gardbrukarar som søkjer om produksjonstilskot må i tillegg ha miljøplan trinn 2. Ta kontakt om du har spørsmål.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Lenkje til desse dokumenta finn du her:

pdfRetningsliner_for_prioritering_av_søknader_-_SMIL-søknader_-_Aseral_kommune.pdf

SMIL_STRATEGI_FOR_ASERAL_KOMMUNE.pdf

Frist for søknad er sett til 20.september.

 

Utskrift

Sommartid på rådhuset:

blomekasser rådhuset copyServicekontoret har redusert opnngstid i juli månad:

kl. 09:00 - 14:00

Me nyttar samstundes høvet til å ynskje alle ein fin sommar!