nonlenfrdeites

Kultursenter -kva er no det?

Publisert . Sist endret . Posted in Andre nyhende

Minne kultursenterMinne kultursenter er meint å vere ein møteplass for åsdølar og tilreisande. Ein møteplass som også er ei kjelde til viten om bygda historisk og bygda slik ho framstår i dag. Det er laga basisutstillingar som søkjer å take føre seg nokre av dei områda åsdølen sjølv framhevar som viktige.

Desse utstillingane håpar me skal vere i ei kontinuerleg utvikling og at me får innspel frå publikum i dette arbeidet. Senterets resepsjon er óg bygdas turistkontor og varetar ei rekkje funksjonar i samband med reisande i Åseral.