nonlenfrdeites

Åseral best innan fagfolk i kommunen!

Publisert . Sist endret . Posted in Andre nyhende

Åseral barnehageKommunal Rapport har gått gjennom Kostra-tala for 2010 og når det gjeld andelen av fagutdanna personell innan barnevern, barnehage, skule, SFO, pleie, helse og omsorg. Best av alle kommunane i landet er Åseral! Bykle kommune kom på andreplass og det er ein trend at småkommunane er best innan utdanninga hjå fagpersonell i desse sektorane. 

 

Artikkel Kommunal Rapport

Artikkel Kommunal Rapport