Utskrift

Takk til kommunen

lamVi vil få takke Åseral Kommune for all bevilging av tilskot til landbruket/ ny giv i sauehald. Dette viser at kommunen ynskjer å satse på landbruket.
Tusen takk. Helsing - Åseral sau og geit/ Åseral beite og sankelag.

Utskrift

Gruppe for pårørande!

SommefuglVi starter opp med samtalegruppe for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Gruppetilbudet er interkommunalt. Pårørende har ofte vært ei nedprioritert gruppe, noe vi ønsker å gjøre noe med. Hensikten vil være å dele erfaringer, gi hverandre støtte og å ha en arena for å snakke ut om et ellers vanskelig tema med andre i tilsvarende situasjon. 

Utskrift

Lever inn bjørneskitten!

Ekskrementer fra bjørn Foto © Statens naturoppsyn/Tore SolstadFinner du bjørneskitt på din ferd i skog og mark, så ta en prøve av skitten og lever den til Statens naturoppsyn (SNO), oppfordrer Morten Kjørstad i Rovdata. Prøven kan gi viktig informasjon om brunbjørnen i Norge. Elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark har de siste årene levert et uvurderlig bidrag til overvåkinga av brunbjørn i Norge ved å samle inn prøver av bjørneskitt. Les meir her>

Utskrift

Bjørn i Åseral!

BjørnI går, 21. juli, dokumenterte Statens naturoppsyn spor av bjørn på en skogsvei like øst for Kyrkjebygd i Åseral. Lenken under viser til vårt nettsideoppslag på saken.
Utskrift

Oppdag muligheten – reis med toget

Audnedal stasjonHar du tenkt over hvor godt togtilbud vi har fra Audnedal stasjon? Alle tog (også nattoget) stopper på Audnedal og i ukedagene er det 7 avganger i retning Stavanger og 8 i retning Kristiansand og Oslo. Skal du reise til Kristiansand går det unna på 39-43 minutter og til Stavanger fra 2.15. Begge steder tar toget deg rett inn i sentrum uten kø eller parkeringsproblemer.

Utskrift

Produksjonstilskot - informasjon frå Statens landbruksforvaltning

LamNo nærmar det seg ein ny søknadsomgong for produksjonstilskot i jordbruket. Søkjarane kan levere elektronisk søknad om produksjonstilskot via Wespa frå og med registreringsdatoen 31.7. Samme dato gjeld søknad som blir sendt på papir. Søknadsfristen 20. august fell i år på ein laurdag, og fristen er difor forlenga til påfylgjande virkedag som er måndag 22. august.

Utskrift

Åseral best innan fagfolk i kommunen!

Åseral barnehageKommunal Rapport har gått gjennom Kostra-tala for 2010 og når det gjeld andelen av fagutdanna personell innan barnevern, barnehage, skule, SFO, pleie, helse og omsorg. Best av alle kommunane i landet er Åseral! Bykle kommune kom på andreplass og det er ein trend at småkommunane er best innan utdanninga hjå fagpersonell i desse sektorane. 

Utskrift

Lett forureining i vatnet

Arkivfoto: VassleikI samband med stor vassføring den siste tida har det vore  noko "slamflukt" frå kloakkrenseanlegget på Kvesmoen. Dette er ikkje noko fare forbundet med dette, men det er ikkje eigna til bading. dette gjeld berre nedstrøms frå anlegget og har ingen innverknad på vasskvalitet i eksempelvis Lisle -og Storehylen. Det vert arbeidd med ei skilting i samband med anlegget.

Utskrift

Ny heimeside!

Ny heimesideÅseral kommune er no på lufta med ny heimeside saman med 10 andre kommuner innan DDV. Eit samarbeidsprosjekt mellom 11 kommuner med å bygge ei portalløysing basert på open kjeldekode. Ynskjer du å vete meir om prosjektet kan du gå inn på www.delbart.no. Offesielt skal sidene opnast den 1. juli med eit felles arrangement for alle kommunane. Har du kommentar til den nye sida kan du skrive dette i kommentarfeltet.{jacomment on}