Avisa Åsdølen

Åsdølenlogo

Åsdølen er ei kommunal avis som vert sendt ut som gratis papiravis til alle fastbuande i kommunen. Det er og mogleg å abonnere på avisa for folk utanfor Åseral. Ynskjer du å abonnere på avisa så kan du sende ein epost til . Pris for eit års abonnement er for tida kr 300,- dersom du er busett i Noreg og kr 500,- dersom du er busett i utlandet. Avisa vil i 2015 kome ut til omkring følgande tider:

19. februar
(innleveringsfrist 10. februar)

26. mars 
(innleveringsfrist 17. mars)

7. mai
(innleveringsfrist 28. april)

18. juni
(innleveringsfrist 5. juni)

3. september
(innleveringsfrist 25. august)

1. oktober
(innleveringsfrist 22. september)

5. november
(innleveringsfrist 27. oktober)

17. desember
(Innleveringsfrist 8. desember)