nonlenfrdeites

Avisa Åsdølen

Publisert . Sist endret . Posted in Avisa Åsdølen

Åsdølenlogo

Åsdølen er ei kommunal avis som vert sendt ut som gratis papiravis til alle fastbuande i kommunen. Det er og mogleg å abonnere på avisa for folk utanfor Åseral. Ynskjer du å abonnere på avisa så kan du sende ein epost til . Avisa vil i 2018 kome ut til omkring følgande tider:

22. februar
(innleveringsfrist 12. februar)

22.mars 
(innleveringsfrist 12. mars)

3. mai
(innleveringsfrist 23. april)

21. juni
(innleveringsfrist 11. juni)

13. september
(innleveringsfrist 3. september)

25. oktober
(innleveringsfrist 15. oktober)

7. desember
(innleveringsfrist 16. november)

 

PRISER AVISA ÅSDØLEN 2018 (opplag 850):

Årsabonnement utlandet 520,00
Årsabonnement Noreg 315,00
Annonse: 1/1 side 2 700,00
Annonse: 2/3 side 2 100,00
Annonse: 1/2 side 1 600,00
Annonse: 1/4 side 1 000,00
Andre storleikar - pris i høve til 1/2 side
Rubrikkannonser: (inntil 1 spalte x 4 cm) 150,00
Ingen tillegg for farge. Prisane føreset levering av ferdig materiale i pdf-format
Arbeid med annonse per time (minimumsgebyr kr. 100,-) 530,00