nonlenfrdeites

Fordeling etter valet

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

val logo webTingingar mellom KrF og SP har gitt følgjande avklaringar.

Ordførar: Oddmund Ljosland SP

Varaordførar: Anne Lisbeth Thorsland KrF

Hovudutval teknisk/næring: Krf får 2 representantar med Jan Stangvik som leiar. Dei andre partia får 1 repr kvar.

Hovudutval oppvekst/omsorg: Fordeling i høve til valresultatet (SP 2, KrF 1, AP 1, H 1). SP får leiar.