Snart er det valdag!

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

På valdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil seie der du var folkeregisteret som busett den 30. juni 2017.

OPNINGSTIDER VALDAGEN:
Kylland grendehus (Dalevegen 1080) kl. 11:00 – 19:00
Lognavatn grendehus (Austegardsvegen 11) kl. 11:00 – 19:00
Åseral rådhus (Gardsvegen 68) kl. 11:00 – 19:00

Sjå også www.valglokaler.no

Kven har stemmerett ved stor tingsvalet?
• Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2017 og som er, eller har vore, registrert i Folkeregisteret som busett i Noreg.

Har du fått valkort, ta det med. Du trenger ikkje valkortet for å stemme, men det sparar deg for tid.

Hugs å ta med legitimasjon med bilete!

For meir informasjon om valet, sjå www.valg.no  / http://www.aseral.kommune.no eller ta kontakt med kommunen.