Sundagsope vallokale for førehandsrøysting

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

Det vert sundagsope vallokale for førehandsrøysting fyrstkomande sundag 3. september kl. 13:00 - 16:00.

Tysdag 5. september kl. 10:00 - 13:00 er vi tilstades på Åseralsheimen for røysting der.

Er du sjuk eller ufør og ikkje kan røyste i ordinære vallokale kan du røyste i heimen din. Ta kontakt med servicekontoret for å avtale tid.

Ordinær førehandsrøysting held fram til og med fredag 8. september kl. 15:00.

HUGS gyldig legetimasjon for val må innehalde bilete!