Tilfluktsrom i Mandal

I Mandal kommuen er det seks offentlige tilfluktsrom, hvorav tre av dem er plassert i Mandalshallen.

Ved å klikke på blå markør i kartet under, vil du finne ut adresse, korteste adkomstvei og hvor mange det er plass til i hvert tilfluktsrom.