nonlenfrdeites

Førehandsrøysting

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

Førehandsrøystinga finn stad på servicekontoret, Åseral rådhus, Gardsvegen 68, i tidsromet 10. august og heilt fram til fredag før valdagen. Opningstid kl. 08:00 - 15:00.

I tillegg held servicekontoret ope fylgjande sundagar for mottak av førehandsrøyster:  
27. august kl. 13:00 - 16:00 og 3. september kl. 13:00 - 16:00. Tysdag 5. september er vi tilstades på open dag, Åseralsheimen for mottak av førehandsrøyster. Sjuke og uføre som ikkje kan røyste i ordinært vallokale kan røyste i heimen sin/eller der vedkomande oppheld seg. Kontakt servicekontoret, tlf. 38 28  58 00 for å avtale tid.

Du kan førehandsrøyste i alle landets kommunar.