Stortings- og sametingsvalet 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

Står du i manntalet?

For å røyste må du stå i manntalet. Har du meldt flytting frå ein kommune til ein annan innan 30. juni 2017, vil du stå i manntalet i kommunen du flytter til. Har du meldt flytting etter 30. juni 2017 er du manntalsført i kommunen du flytter frå. Skjæringsdato er 30. juni og mottaksdato for flyttemeldinga er avgjerande. Manntalet er lagt ut til offentleg gjennomsyn i Åseral rådhus i tidsromet 11. juli - 8. september 2017. Har du merknader/klage på oppføringa i manntalet, må du venda deg skriftleg til: Åseral kommune v/valstyret, Gardsvegen 68. 4540  ÅSERAL /