nonlenfrdeites

Valdagen for Stortingsvalet i 2017 er måndag 11. september.

I kvar kommune er det eit valstyre oppnemndt av kommunestyret. Valstyret er ansvarleg for å førebu og avvikle stortingsval, kommunestyre- og fylkestingsval og eventuelle folkeavrøystingar.
I Åseral kommune har valstyret 5 medlemmar, alle partier i kommunestyret er representert.

Medlemmene i valstyret er:
Oddmund Ljosland (Sp), leiar
Lisbeth Thorsland (KrF), nestleiar
Olav Åsland (Ap)
Gro Boge Aasheim (H)
Eirin Åsland (Sp) - vara Bjarne Haugstad frå 1. juli

Sekretærfunksjonen ligg hjå servicekontoret  v/Janne Thorsland Elvenes og Tove Utengen


 

Snart er det valdag!

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

På valdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil seie der du var folkeregisteret som busett den 30. juni 2017.

OPNINGSTIDER VALDAGEN:
Kylland grendehus (Dalevegen 1080) kl. 11:00 – 19:00
Lognavatn grendehus (Austegardsvegen 11) kl. 11:00 – 19:00
Åseral rådhus (Gardsvegen 68) kl. 11:00 – 19:00

Sjå også www.valglokaler.no

Kven har stemmerett ved stor tingsvalet?
• Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av 2017 og som er, eller har vore, registrert i Folkeregisteret som busett i Noreg.

Har du fått valkort, ta det med. Du trenger ikkje valkortet for å stemme, men det sparar deg for tid.

Hugs å ta med legitimasjon med bilete!

For meir informasjon om valet, sjå www.valg.no  / http://www.aseral.kommune.no eller ta kontakt med kommunen.

Sundagsope vallokale for førehandsrøysting

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

Det vert sundagsope vallokale for førehandsrøysting fyrstkomande sundag 3. september kl. 13:00 - 16:00.

Tysdag 5. september kl. 10:00 - 13:00 er vi tilstades på Åseralsheimen for røysting der.

Er du sjuk eller ufør og ikkje kan røyste i ordinære vallokale kan du røyste i heimen din. Ta kontakt med servicekontoret for å avtale tid.

Ordinær førehandsrøysting held fram til og med fredag 8. september kl. 15:00.

HUGS gyldig legetimasjon for val må innehalde bilete!

Førehandsrøysting

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

Førehandsrøystinga finn stad på servicekontoret, Åseral rådhus, Gardsvegen 68, i tidsromet 10. august og heilt fram til fredag før valdagen. Opningstid kl. 08:00 - 15:00.

I tillegg held servicekontoret ope fylgjande sundagar for mottak av førehandsrøyster:  
27. august kl. 13:00 - 16:00 og 3. september kl. 13:00 - 16:00. Tysdag 5. september er vi tilstades på open dag, Åseralsheimen for mottak av førehandsrøyster. Sjuke og uføre som ikkje kan røyste i ordinært vallokale kan røyste i heimen sin/eller der vedkomande oppheld seg. Kontakt servicekontoret, tlf. 38 28  58 00 for å avtale tid.

Du kan førehandsrøyste i alle landets kommunar.

Stortings- og sametingsvalet 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

Står du i manntalet?

For å røyste må du stå i manntalet. Har du meldt flytting frå ein kommune til ein annan innan 30. juni 2017, vil du stå i manntalet i kommunen du flytter til. Har du meldt flytting etter 30. juni 2017 er du manntalsført i kommunen du flytter frå. Skjæringsdato er 30. juni og mottaksdato for flyttemeldinga er avgjerande. Manntalet er lagt ut til offentleg gjennomsyn i Åseral rådhus i tidsromet 11. juli - 8. september 2017. Har du merknader/klage på oppføringa i manntalet, må du venda deg skriftleg til: Åseral kommune v/valstyret, Gardsvegen 68. 4540  ÅSERAL /