nonlenfrdeites

Valdagen for Stortingsvalet i 2017 er måndag 11. september.

I kvar kommune er det eit valstyre oppnemndt av kommunestyret. Valstyret er ansvarleg for å førebu og avvikle stortingsval, kommunestyre- og fylkestingsval og eventuelle folkeavrøystingar.
I Åseral kommune har valstyret 5 medlemmar, alle partier i kommunestyret er representert.

Medlemmene i valstyret er:
Oddmund Ljosland (Sp), leiar
Lisbeth Thorsland (KrF), nestleiar
Olav Åsland (Ap)
Gro Boge Aasheim (H)
Eirin Åsland (Sp) - vara Bjarne Haugstad frå 1. juli

Sekretærfunksjonen ligg hjå servicekontoret  v/Janne Thorsland Elvenes og Tove Utengen


 

Fordeling etter valet

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

val logo webTingingar mellom KrF og SP har gitt følgjande avklaringar.

Ordførar: Oddmund Ljosland SP

Varaordførar: Anne Lisbeth Thorsland KrF

Hovudutval teknisk/næring: Krf får 2 representantar med Jan Stangvik som leiar. Dei andre partia får 1 repr kvar.

Hovudutval oppvekst/omsorg: Fordeling i høve til valresultatet (SP 2, KrF 1, AP 1, H 1). SP får leiar.

Førehandsrøysting Åseralsheimen

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

val logo webI samband med Open dag vil det vere mogleg å førehandsrøyste på Åseralsheimen tysdag 8. september kl. 10:00 – 13:00. Det vil ikkje vere førehandsrøysting på rådhuset i dette tidsromet. Hugs legitimasjon!

Førehandsrøysting sundag 30. august:

Publisert . Sist endret . Posted in Val 2017

val logo webHar du vanskeleg for å førehandsrøyste i vanleg opningstid? Fyrstkomande sundag er servicekontoret ope for førehandsrøysting i fylgjande tidsrom: kl. 13:00 - kl. 16:00.