nonlenfrdeites

Valdagen for kommunestyre- og fylkestinget i 2015 er måndag 14. september.

I kvar kommune er det eit valstyre oppnemndt av kommunestyret. Valstyret er ansvarleg for å førebu og avvikle stortingsval, kommunestyre- og fylkestingsval og eventuelle folkeavrøystingar.
I Åseral kommune har valstyret 5 medlemmar, alle partier i kommunestyret er representert.

Medlemmene i valstyret er:
Oddmund Ljosland (Sp), leiar
Kari Røynlid (Sp), nestleiar
Olav Åsland (Ap)
Tove Hagen (Bygdelista)
Elling T. Eikerapen (H)

Sekretærfunksjonen ligg hjå servicekontoret  v/Ann Kristin Stensland og Janne Thorsland Elvenes


 

Fordeling etter valet

Publisert . Sist endret . Posted in Valg 2015

val logo webTingingar mellom KrF og SP har gitt følgjande avklaringar.

Ordførar: Oddmund Ljosland SP

Varaordførar: Anne Lisbeth Thorsland KrF

Hovudutval teknisk/næring: Krf får 2 representantar med Jan Stangvik som leiar. Dei andre partia får 1 repr kvar.

Hovudutval oppvekst/omsorg: Fordeling i høve til valresultatet (SP 2, KrF 1, AP 1, H 1). SP får leiar.

Førehandsrøysting Åseralsheimen

Publisert . Sist endret . Posted in Valg 2015

val logo webI samband med Open dag vil det vere mogleg å førehandsrøyste på Åseralsheimen tysdag 8. september kl. 10:00 – 13:00. Det vil ikkje vere førehandsrøysting på rådhuset i dette tidsromet. Hugs legitimasjon!

Førehandsrøysting sundag 30. august:

Publisert . Sist endret . Posted in Valg 2015

val logo webHar du vanskeleg for å førehandsrøyste i vanleg opningstid? Fyrstkomande sundag er servicekontoret ope for førehandsrøysting i fylgjande tidsrom: kl. 13:00 - kl. 16:00.