Kommunestyresalen i Åseral

Styrevervregister

Lenke til styrevervregisteret der den einskilde politikar og tilsette skal leggje inn styreverv etc. Her kan du og sjekke verv som politikarar og tilsette i kommunen har: www.styrevervregisteret.no

Kontaktperson i Åseral kommune: Ellen Ubostad Haaland, e-post: