Kommunale planar

Publisert . Sist endret . Posted in Kommunale planer

 
 
Økonomiplan og budsjett

pdfKommuneplanens handlingsdel med økonompdfKommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2017-2020iplan og budsjett 2017-2020


Kommunale planar
pdfKommuneplan 2015-2025 Samfunnsdelen
pdfKart kommuneplan 2011 - 2020 
pdfKommunal planstrategi for Åseral kommune
pdfIntegreringsplan 2016-2019 vedteke 10.12.15 
pdfInterkommunal_plan_for_trafikktryggleik_2015-2017_vedteke 03.09.15
pdfHandlingsprogr_for_kommunedelplan_idrett_og_fysisk_aktivitet_2017_revidert_161216
pdfKvalitet_i_skule_og_barnehage_vedteke i OKU 26.5.15

REGULERINGS- OG DISPOSISJONSPLANAR

Alle planer som gjeld i Åseral kommune er no å finne i lenka under:
GIS/LINE Webinnsyn
- Velg karttype 'Regulerings-/Bebyggelsesplaner' i nedtrekkmenyen på venstre side
- Velg type søk i nedtrekkmenyen under. --> Finn den aktuelle eiendommen eller området
- Trykk på 'i'-ikonet i verktøylinja i toppen --> Trykk på det aktuelle området
- I venstremenyen velger du 'vis plandokumenter', og liste over gjeldende planer åpnes i nytt vindu. 

pdfKokebok for planarbeid/kravspesifikasjon