nonlenfrdeites

Kontrollutvalet

Publisert . Sist endret . Posted in Kontrollutvalet

 

Kontrollutvalet er eit obligatorisk utval som blir vald av kommunestyret for valperioden. Utvalet skal ha 3 medlemmar og minst eitt av medlemmene skal veljast blandt kommunestyret sine medlemmer.
Kontrollutvalet fører tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og skal sjå til at
kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Utvalet tar opp saker etter eige initiativ eller etter innspel frå andre. Utvalet sin leiar og
nestleiar har møte- og talerett i kommunestyret når utvalet sine saker blir handsama der.

Kontrollutvalet 2015-2019

Fylgjande personar er vald inn i kontrollutvalet for perioden 2015-2019:

Namn  Epost  Telefon
Inger Lise Austrud (leiar) 918 69 975      
Thomas Repstad 907 75 069
Alexander Skeibrok (nestleiar) 952 48 049

Sekretariat for kontrollutvalet

Agder Sekretariat er oppretta for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvala i kommunane Audnedal, Bygland, Bykle, Evje- og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson, sekretariat:
Namn: Utvalssekretær Willy Gill
E-post:
Telefon: 909 56 246/38 35 52 77
Adresse. Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 KVINESDAL


Innkalling/møteprotokoller frå kontrollutvalet sine møter

pdfMøtebok 27.09.2017

pdfMøteinnkalling 08.06.2017

pdfMøteinnkalling 22.03.2017

pdfMøteinnkalling 25.01.2017

pdfMøteinnkalling 28.09.2016

pdfMøtebok 06.06.2016

pdfMøtebok 20.04.2016

pdfMøtebok 17.02.2016

pdfMøteinnkalling 18.11.2015

pdfMøteinnkalling 06.05.2015

pdfMøteinnkalling 22.04.2015

pdfMøteinnkalling 22.10.2014

pdfMøtebok 26.03.2014

pdfMøteinnkalling 26.04.2014

pdfInnkalling 27.11.2013

pdfMøtebok 16.10.2013

pdfInnkalling 16.10.2013

pdfMøtebok 28.8.2013

pdfInnkalling 28.8.2013

pdfMøtebok kontrollutvalet 23.01.2013

pdfInnkalling kontrollutvalet 23.01.2013

pdfMøtebok kontrollutvalet 10.10.2012

pdfInnkalling kontrollutvalet 10.10.2012


Årsmelding og planar

pdfÅrsmelding 2015

pdfPlan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.pdf