Kommunesamanslåing

Publisert . Sist endret . Posted in Ukategoriserte

Stortinget har ved handsaming av kommuneøkonomiproposisjonen for 2015 vedtatt å gjennomføre ein kommunereform. 
Åseral kommune er med i to utredningsprosjekter. 
Les meir om dei her:

Prosjekt Midtre Agder LOGO                                            Prosjekt Indre Agder

KOMMUNEREFORMEN OPPDATERT INFO 6. MARS 2015 - Ordførar: Oddmund Ljosland.

For tida vert det arbeidd med utgreiingar både i Midtre - Agder prosjektet og Indre - Agder prosjektet. Ulike møtereferat vert lagt ut fortløpande. Under fylgjer viktige datoar og informasjon.

pdfResultat etter spørjeundersøking på folkemøte i Åseral 5. februar. 


INDRE-AGDER PROSJEKTET

Deltakande kommunar er Bygland, Evje og Hornnes og Åseral.
Dei 3 kommunane i Indre – Agder prosjektet er med i ulike utgreiingar:

Bygland:
- Setesdalsregionen («frå Evje til Bykle..Setesdalen)
- Indre - Agder (Bygland, Evje og Hornnes og Åseral)
- Fjellregionen (Sirdal, Bygland, Valle, Bykle og Vinje)

Evje og Hornnes:
- Setesdalsregionen («frå Evje til Bykle..Setesdalen)
- Indre – Agder (Bygland, Evje og Hornnes og Åseral)

Åseral:
- Midtre – Agder (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral)
- Indre – Agder (Bygland, Evje og Hornnes og Åseral)


MIDTRE-AGDER PROSJEKTET

Audnedal:
- Nye Lindesnes (Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal)
- Midtre – Agder (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral)
- Lyngdal 5 (Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Farsund og Lyngdal)

Det er utfordrande at prosjekta har hatt ulik framdrift. T.d. har Midtre - Agder ein milepæl 31. mars i høve retningsval (dvs kva prosjekt ein skal velje å gå vidare i). I Indre - Agder vert det no arbeida for at deltakande kommunar skal kunne handsame ei kommunestyresak i løpet av juni.


GENERELT

Ut frå tidspress i saka vil det vere avgrensa kor djupt ein kan gå inn i dei ulike tema. Malen og hovudspørsmålsstillingane i Midtre - Agder blir og brukt i Indre - Agder. Dette for at den einskilde kan samanlikne dei to prosjekta.


ORGANISERING

Midtre - Agder prosjektet:

Styringsgruppe
: Politikarar frå formannskap/alle politiske parti i kommunestyra i dei fire kommunane. Leiar: Ordførar i Hægebostad, Ånen Verdal.

Prosjektgruppe:
Rådmennene i kommunane pluss Even Schau, oppvekstsjef i Audnedal kommune, som sekretær. Leiar: Rådmann i Audnedal, Kjell Olav Hæåk.

Indre – Agder prosjektet:

Styringsgruppe:
Formannskapa i dei tre kommunane. Sekretær: Dagfinn Lauvsland. Leiar: Ordførar i Åseral, Oddmund Ljosland.

Prosjektgruppe:
Rådmenne i dei tre kommunane. Leiar: Rådmann Evje og Hornnes, Jens Arild Johannessen. Sekretær: ...ein frå Evje og Hornnes k.

I styringsgruppemøta møter alltid ein tillitsvalt frå deltakande kommunar.


VIKTIGE MØTEDATOAR FRAMOVER

Midtre - Agder prosjektet:
--

Indre – Agder prosjektet:
--

Folkemøter:
--

Felles kommunestyremøte
--

 

Lindesnesregionen har ei samleside med medieutklipp frå saker om kommunereformen. Sjå den her

Ynskjer du å følgje med på det som skjer sentralt i Regjeringa og på Stortinget kan du gå inn på heimesida til kommunal- og moderniseringsdepartementet.