Innbyggjarinitiativ

Publisert . Sist endret . Posted in Innbyggerinitiativ

Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

Ny versjon av minsak.no (elektronisk innbyggerforslag) 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå lansert en ny versjon av minsak.no som er nettportalen for innbyggerforslag slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. 
Minsak.no gjør det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerforslag elektronisk.

KMD ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

www.minsak.no

Les meir her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innbyggerforslag/id272454/