nonlenfrdeites

Serverings-, sals- og skjenkeløyve

Publisert . Sist endret . Posted in Serverings-, sals- og skjenkeløyve

 
Etablererprøven:

Etablererprøven er obligatorisk for daglig leder av en serveringsvirksomhet. Det er ikke nødvendig å ta prøven før serveringsvirksomheten skal etableres. Serveringsloven definerer daglig leder som ”den som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet”.

Kunnskapsprøven – Skjenkebevilling:

For hver skjenkebevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis. 

Kunnskapsprøven – Salgsbevilling:

For hver salgsbevilling må det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge skal godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen). Begge må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven, før bevilling kan gis.

HVILKEN PRØVE MÅ JEG AVLEGGE?

Dersom du skal selge mat som fortæres på stedet: Etablererprøven for serveringsvirksomhet.
Dersom du skal skjenke alkohol i en bar/pub eller restaurant: Kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling.
Dersom du skal selge alkohol fra butikk: Kunnskapsprøven i alkoholloven – salgsbevilling.

HVA ER ET SERVERINGSSTED?

Et serveringssted er etter loven definert som et sted hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor det ligger til rette for fortæring på stedet. En ren cateringbedrift vil eksempelvis ikke omfattes av serveringsloven. 

HVA KOSTER DET?

400 kroner for Kunnskapsprøven og 400 kroner for Etablererprøven.

Hva er pensum?

Lærebøker kan kjøpes hos VINN: www.vinn.no

Hvor tar jeg prøven?

Prøven kan avlegges på Åseral rådhus. Ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt. 
Du kan også avlegge prøven i andre kommuner. 

Hvor mange ganger kan jeg ta prøven?

Du kan ta prøven helt til du består. Det koster 400 kroner for hvert forsøk. 

Tags: etablererprøven, etablerarprøven, salgsløyve, salgstillatelse, salsløyve, skjenkebevilgning, skjenkeløyve, kunnskapsprøven,