nonlenfrdeites

Kva er din eigedom regulert til

Publisert . Sist endret . Posted in Kva er din eigedom regulert til

Reguleringsføresegner for din eigedom
For å finne ut kva din eigedom er regulert til, gå inn på kommunen sitt kart:

http://www.kart.ddv.no/gislinewebinnsyn_lr/

- Søk opp din eigedom med å gi inn gardsnummer/bruksnummer eller søk på adresse.
- Når du har søkt opp aktuelt område, vel karttype (oppe til venstre) «regulerings-bebyggelses-planer»
- Kva eigedomen er regulert til vil nå bli teikna opp i kartet. (Plandata vil i 2015 bli oppdatert, derfor kan det hende at det du ser i kartet ikkje er likt med den planen du får opp i punkta under her. Gjeldande plan du får opp i punkta under skal stemme)
- For å få meir inngåande informasjon om reguleringsplan/føresegner til planen, trykk på «i» knappen i toppmenyen og hold musepeikaren over området du vil ha informasjon om og trykk.
- Venstre meny vil nå gi deg informasjon om planen.  Trykk på «vis plandokumenter» for å få tilgang på dokumenta som er kopla til planen.

Har du spørsmål til dette, eller du har merknader, kontakt oss!