nonlenfrdeites

Graving og eller arbeid ved eller langs kommunal veg (For entrepenørar)

Publisert . Sist endret . Posted in Graving og eller arbeid ved eller langs kommunal veg ( For entrepenørar)

I medhald av skiltforskriften 7. oktober 2005 § 26,28,30,32 og vegtrafikkloven § 7  skal det ved eitkvart arbeid langs kommunal veg utarbeidast ein skiltplan (arbeidsvarslingsplan) med risikovurdering  og  eit gravemeldingsskjema. Begge skjema skal leverast som søknad til Åseral kommune for vedtak. Dette gjerast i god tid før arbeidet tek til. 

Skjema kan du laste ned her:

Arbeidsvarslingsplan

Gravemeldingsskjema