nonlenfrdeites

Grave på egen eigedom

Publisert . Sist endret . Posted in Grave på egen eigedom

Dette bør du vite før du grev på eigen eigedom:

Går det noko elektriske kablar over min eigedom, og kor går eventuelt dei?

Det er etablert ein samordna gravemeldingsteneste i Aust- og Vest-Agder. For meir informasjon sjå: Agder energi, gravemelding

Påvising av kabel kan bestillast hos Geomatikk eller på tlf: 09146. Påvising av kabel er som hovudregel gratis.

Vann og avløp på eigedomen din?

Kontakt Åseral kommune for å få informasjon om vann- og avløpsleidningar på eigedomen din på tlf. 382 85 800 eller send ein førespurnad på epost til: