Barnehage

Publisert . Sist endret . Posted in Barnehage

I Åseral er det ein kommunal barnehage som heiter Åseral barnehage.

Opptak:
Hovudopptak til barnehage blir gjennomført etter søknadsfrist 1. mars kvart år. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året.
Det er mogeleg å søke om plass i barnehagen 2, 3, 4 eller 5 dagar i veka.
Søknad om barnehageplass skjer via vårt elektroniske skjema.
Dersom barnet har rett til prioritet ved opptak må dokumentasjon sendast pr. post til kommunen.
Treng du hjelp, ta kontakt med barnehagen eller servicekontoret på telefon 38 28 58 00.

Informasjon:
For meir informasjon sjå barnehagen si eiga heimeside, www.aseralbarnehage.no