Trygghetsalarm

Publisert . Sist endret . Posted in Trygghetsalarm

Beskrivelse

Bur du aleine, og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Heimebuande som har behov for bistand/trygghet, pga. fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt.

Kriterier/vilkår

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av trygghetsalarm.

Pris for tjenesten

1 års abonnement kr 1378,-/år

Leige pr. mnd. 114,-

Når søkjar har mobilabonnement er det søkjar som betalar kostnader i samband med dette, og kostnadar knytta opp mot abonement.

Partnere

Ambulerande vaktmester

Lover

Trygghetsalarm er ikkje ei lovpålagt tjeneste, men kan ytes om du har eit hjelpebehov som gir rett til tenesten etter helse- og omsorgstenesteloven.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forskrifter

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Retningslinjer for tildeling av trygghetsalarm

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker har rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre.

Skjema