nonlenfrdeites

Rusarbeid

Publisert . Sist endret . Posted in Rusarbeid

Tenesta er retta mot personar over 18 år som står i fare for å utvikla rusmisbruk, eller som er avhengige av rusmiddel.

Føremål med tenesta

Å formidla behandling og/eller oppnå rusmeistring og fremja sjølvstende og evne til å meistra eigne liv med utgangspunkt i brukaren sin ressursar, ønskjer og mål.

Rusarbeid omfattar individuell hjelp ut ifrå behov som kjem fram i søknad og vurderings/kartleggingssamtale.

Ruskonsulenten kan vere til hjelp overfor arbeidsgjevar, NAV og andre. Det kan og formidlast hjelp til rusbehandling på anna nivå.

Kontaktpersonar

Arbeider på Helsehuset måndag – fredag 08.00 – 15.30:

Vernepleiar Siv J.Sveindal tlf: 47 45 82 17

Psykiatrisk sjukepleiar Grete Bortelid tlf 90 50 13 35

Sjukepleiar Laila Ljosland tlf 48 02 98 47

proLAR