nonlenfrdeites

Kommuneoverlege

Publisert . Sist endret . Posted in Kommuneoverlege

Kommuneoverlegefunsjonen er i dag lagt til ei interkommunal stilling mellom Marnardal, Audnedal, Hægebostad og Åseral. Det er rekna 20% stilling for kvar kommune. Denne stillinga er organisert etter «vertskommunemodellen», der Åseral er vertskommune for heile 80 %-stillinga.

Kommuneoverlegen er den medisinskfaglege rådgjevar for kommunen i helsespørsmål.

Kommuneoverlegen arbeider med helse på eit samfunnsnivå innan mellom anna:
- Folkehelse
- Legetenester
- Miljøretta helsevern
- Helseberdskap
- Samhandling
- Smittevern
- Legevakt

Kommuneoverlege:
Ann-Margret Haaland