Kommunale øyeblikkeleg hjelp plassar

Publisert . Sist endret . Posted in Kommunale øyeblikkeleg hjelp plassar

KØH plasser i Åseral blir formidla i Mandal kommune, ved Lindesnesregionens medisinske senter (LRMS).
Dette er lokalisert ved Mandal sjukeheim, og Åseral kommune bidreg økonomisk til drift av senteret. Senteret har pr. i dag 4 senger.