nonlenfrdeites

Hjelpemidlar

Publisert . Sist endret . Posted in Hjelpemidlar

Tekniske hjelpemidler - utlån
Kommunen skal gjennom NAV Hjelpemiddelsentral gi tilgang til tekniske hjelpemidler for å redusere praktiske problemer i hverdagen.

Personer som av ulike årsaker har redusert funksjonsevne i en kortere eller lengre periode kan få låne nødvendige hjelpemidler.

Personen må bo eller oppholde seg i kommunen og ha nedsatt funksjonsevne i en kortere eller lengre periode.

Kontaktperson:
Elin Reiersdal telefon 38285800