nonlenfrdeites

Tilskot til kulturarbeid for lag og foreiningar

Publisert . Sist endret . Posted in Tilskot til kulturarbeid for lag og foreiningar

Kommunen har ei ordning med kulturmidlar til lag/foreiningar. Dei lysast ut ei gong i året, med søknadsfrist i oktober. Det er lokale lag og foreiningar som kan søkja. Tildelinga handsamast politisk.

Generell info

Kontaktperson: Wenche Åsland – Servicekontoret
Post- og besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Telefon: 38 28 58 00
E-post:

Korleis søkje

Søknadsfrist: Oktober kvart år, se skjema. 

Søknadsskjema

pdfSøknad om tilskot til kulturarbeid