nonlenfrdeites

Leige lokaler

Publisert . Sist endret . Posted in Leige lokale

Du kan leige desse lokala i Åseral. For bruk/leige/aktivitet i kommunale lokalar, ta kontakt med:

Minne kultursenter

Minne kultursenter, Tor Reidar Austrud
Post- og besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Telefon: 928 44 735
E-post:

Fleirbrukshuset

Åseral kommune, ved Servicekontoret
Post- og besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Telefon: 38 28 58 00
E-post: 

Ingen utleige i fleirbrukshuset i skuletida. 
Faste aktivitetar må einskilde gonger vika for andre større arrangement.
Servicekontoret vil sende ut info til kontaktpersoner så fort dette er kjent.

Musikkanlegg:
For tilgang/nøkkel til musikkanlegget, kontakt Maik Hårtveit, tlf. 913 43 945.

Grendehus: Kylland og Lognavatn

Kontaktperson Kylland grendehus:
Ellen Ubostad Haaland
Tlf: 900 45 127

Kontaktperson Lognavatn grendehus:
Susanne Skeie
Tlf: 959 00 550

Møterom på Åseral rådhus

Åseral kommune, ved Servicekontoret
Post- og besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Telefon: 38 28 58 00
E-post: 

pris