nonlenfrdeites

Fritid

Publisert . Sist endret . Posted in Fritid

 

Lag/foreiningar/aktivitetar

Skisentra og hytteområda Eikerapen, Ljosland og Bortelid har ulike aktivitetar også utanom vintersesong. 

Bortelid Skisenter

http://www.bortelid.no/sider/tekst.asp?side=20&attr_season=sommer

Ljosland Skisenter

http://www.ljoslandinfo.no/skisenter

Eikerapen Skisenter

http://www.eikerapen.info/

Åseral fleirkulturelle kjøkken

www.facebook.com/AseralFleirkultureltKjokken

Mental Helse

Aktivitetar kvar torsdag i etasjen over Coop, i Kyrkjebygd sentrum.
Leiar: Grethe Ore
http://www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/vest-agder/lokallag/aaseral
Facebook: Mental helse Åseral

Åseral frivilligsentral

Lokalisert på Minne kultursenter.
Leiar: Lena Verdal Vittali
http://aseral.frivilligsentral.no/?pageslug=nyheter-16085
Facebook: Åseral frivilligsentral

DNT-Sør

Har hyttar og merka løyper i kommunen.
Lakkenstova ligg innafor kommunegrensa og ligg 7 km frå Ljosland skisenter. På vegen dit ligg og dagsturhytta FREM.
Sjå heimeside for info om felles aktivitetar, kurs og arrangement i nærområda.
http://www.dntsor.no/

FLiR - Friluftsrådet for Lindesnesregionen

Er eit interkommunal friluftslivtilbod for kommunane i Lindesnesregionen. Dei arrangerar felles aktivitetar, ungdomsleirer, har diverse friluftsutstyr til leie/utlån med meir.
Nettstad: http://iflir.no/
F
acebook: FLiR - Friluftsrådet for Lindesnesregionen

Åseral Idrettslag

Åseral Idrettslag er eit fleiridrettslag med breitt tilbod til vaksne og born gjennom heile året. Idrettslaget har ansvar for oppkøyring og vedlikehald av ljosløype i sentrum, halde fast familieaktivitet i symjehallen kvar veke gjennom heile skuleåret, samt tilby faste treningar innan særidrettane fotball, handball og volleyball. I vinterhalvåret er det faste skitreningar/skikarusellar for alle, frå 3 år og opptil godt vaksne. Ut over dei faste treningane og aktivitetane har idrettslaget tilbod innan skiskyting, klatring, friidrett, aerobic og lågterskel-gåturar.

Nettstad: www.aail.no
Facebook: Åseral Idrettslag

Otra IL

Er idrettslaget på Evje
www.otrail.no

Døladansen

Diverse

Kor, borne- og ungdomsforeiningar og sundagsskule i regi av kyrka og andre foreiningar.

Faste aktivitetar i/omkring Åseral

Racersykkel:
Årlege sykkelritt arrangerast av idrettsklubb i Mandal og Evje. Ljosland-Mandal (mai/juni) og Evje-rundt.
Sjå nettstadene til Mandal Cykleklubb og Otra IL