nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Innsamling av privat arkivmateriale

Privatarkiv – kva er det? Privatarkiv er ein viktig del av Åseral si historie!Privatarkiv er arkiv etter private verksemder, lag, foreiningar og andre organisasjonar, sa...

Les meir

Ynskjer du praksisplass innan ljod/ljos/scene i sommar?

Er du jente, over 18 år og interessert i å jobbe med ljod/ljos og sceneteknikk? Kvar sommar kan du gjennom Musikkutstyrsordninga søke om praksisplassar innan ljos, ljod ...

Les meir

Vaksinekontoret i Mandal flytter

Vaksinekontoret i Mandal flytter fra Helsestasjonen (Familiens hus) til Lindesnesregionens medisinske senter (legevakten i Mandal) 18. april. Ny adresse er Halseveien 5, ...

Les meir

Bornas bibliotekdag laurdag 22. april

Åseral bibliotek markerar Verdas bokdag laurdag 22. april med: - laurdagsope bibliotek frå kl.11-15 - lesestund kl.13.30 for born, 3-5 år:  "Bok på hodet...

Les meir