nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Tilbodsgrunnlag – driftskontroll VA-anlegg

Åseral kommune innbyr til tilbud på rammeavtale om drift, vedlikehold og utbygging/nybygging av driftskontrollanlegg for styring, automatikk, overvåking, fjernstyringog t...

Les meir

Informasjonsmøte - Prosjekt Åseralsheimen

Tid: onsdag 30. august kl. 17:00 Stad: Åseral fleirbrukshus, gamle gymsalRahmbøll v/arkitekt Siv Nordbø samt medlemmar av plankomitèen vil vera tilstades for å informera ...

Les meir

Førehandsrøysting

Førehandsrøystinga finn stad på servicekontoret, Åseral rådhus, Gardsvegen 68, i tidsromet 10. august og heilt fram til fredag før valdagen. Opningstid kl. 08:00 - 1...

Les meir

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Bortelid…

Åseral kommune vedtok i møte den 10.05.2017 å leggje detaljreguleringsplan for Bortelidseter ut til offentlig ettersyn. Føremålet med planarbeidet er å legga til rette f...

Les meir

Stortings- og sametingsvalet 2017

Står du i manntalet? For å røyste må du stå i manntalet. Har du meldt flytting frå ein kommune til ein annan innan 30. juni 2017, vil du stå i manntalet i kommunen du fl...

Les meir

Høyring på forskrift om jakt og fangst av bever i Åsera…

Forslag_til_forskrift_om_jakt_og_fangst_av_bever_i_Åseral.pdf  Nye regler for beverforvaltning  15. mai 2017 tråtte ny forskrift om forvaltning av bever i kr...

Les meir