nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Det er lyst ut midlar frå Klima- og miljøprogrammet i j…

  Søknadsfristen er 1. april. Sjå meir informasjon på nettside: https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Klima--og-milj...

Les meir

Drømmestipend 2018

Nominasjonsperioden for 2018 åpnes i desember 2017 og i løpet av mai/juni 2018 vil de 100 som får stipend bli presentert i forbindelse med arrangementer i kommunene. &nb...

Les meir

Kva skjer i SVR – innbyding til ope møte

Forvaltningssekretariatet ønskjer med dette å be inn til ope møte måndag 29. januar kl. 18.00 i gamle gymsal i fleirbrukshuset i Kyrkjebygd. I møtet vil det bli info...

Les meir

Advarer om usikker is på Skjerkevatn!

Agder Energi advarer i pressemelding om usikker is på Skjerkevatn.     https://www.ae.no/aktuelt/nyheter/usikker-is-ved-skjerkevatn/  ...

Les meir

Søk om tilskudd til vilttiltak

Fylkeskommunen fordeler hvert år tilskuddsmidler til gode vilttiltak. Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og...

Les meir

Avlesing av vassmålar

Det er bare å halde fram med å sende inn vassmålarstand på SMS. Me held denne ope fram til purring blir sendt ut. Fint om du får lest av så snart som mogleg.  For de...

Les meir